Sidosryhmät

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on luonnollinen osa jokapäiväistä työtämme. Asiakkaat pitävät yhteyttä asiakaspalveluumme sekä sähköpostitse että verkkosivustojemme sähköisten palvelujen kautta. Vantaan Energian edustajat osallistuvat alan järjestöjen toimintaan jakaakseen näkemyksiä energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Järjestämme jätevoimalan esittelykierroksia ja edustajamme ovat kysyttyjä vierailijoita eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten tilaisuuksissa.

Yksityisasiakkaat

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia  Mittareita
 • Varma, huoleton ja taloudellinen energian saanti
 • Tieto, opastus, selkeä laskutus, vaivaton yhteistyö
 • Kehittyvät, kilpailukykyiset palvelut
 • Hiilidioksidiniukka energiantuotanto
 • Vastuullinen toiminta ja hyvä maine
 • Toimiva ja kilpailukykyinen energian hankinta. Toimintavarmuus
 • Kehittyviä palveluja, tietoa palveluista
 • Riittävät ja oikein ajoitetut investoinnit
 • Palautteenantojärjestelmä
 • Ympäristöystävälliset tuotteet (Uusiolämpö ja Uusiosähkö, tuulisähkö)
 • Jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta
 • Markkinaosuuksien kehitys
 • Kontaktien määrä ja laatu
 • Auditoinnit
 • Toimitusvarmuus
 • Palautteiden määrä ja laatu
 • Internet-sivujen ja online-palvelujen käyttö

Yritysasiakkaat

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Varma, huoleton ja taloudellinen energian saanti
 • Vaivaton yhteistyö
 • Kehittyvät, kilpailukykyiset palvelut
 • Hiilidioksidiniukka energiantuotanto
 • Ympäristöä säästävä energiantuotanto
 • Tuulisähkö
 • Vastuullinen toiminta ja hyvä maine
 
 • Luotettava kumppani
 • Toimiva ja kilpailukykyinen energian hankinta. Toimintavarmuus
 • Kehittyviä palveluja, tietoa palveluista
 • Riittävät ja oikein ajoitetut investoinnit
 • Nimetyt yhteyshenkilöt. Palautteenantojärjestelmä
 • Yhteistyöhankkeet
 • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
 
 • Jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta
 • Markkina-osuuksien kehitys
 • Kontaktien määrä ja laatu
 • Auditoinnit
 • Toimitusvarmuus
 • Yhteistyön kehitys
 • Palautteiden määrä ja laatu
 • Internet-sivujen ja online-palvelujen käyttö

Henkilöstö

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Avoin työilmapiiri
 • Arvostus omaa työtä kohtaan
 • Mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen
 • Uralla etenemisen mahdollisuudet
 • Työkierto
 • Kuunteleva, osallistava johtaminen
 
 • Osaamisen kehittäminen, koulutus ja työhyvinvoinnin ylläpito
 • Varhaisen välittämisen käytäntöjen kehittäminen
 • Henkilöstön osallistaminen yhtiön kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun
 • Tuloksista palkitseminen
 • Työturvallisuuden parantaminen
 • Aloitetoiminta
 • Sisäinen viestintä
 • Vastuullinen toiminta
 
 • Henkilöstö- ja työtyytyväisyystutkimukset
 • Kehityskeskustelut
 • Työvoiman vaihtuvuus
 • Kiinnostavuus työpaikkana
 • Poissaolot, työtapaturmat, eläkkeellesiirtymisikä. Koulutustilastot
 • Alan palkkavertailut

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Pitkäaikainen kumppanuus
 • Kehittyvät yhteistyömuodot
 • Hyvä maksuvalmius
 • Vastuullinen toiminta
 
 • Toiminnan läpinäkyvyys ja tasapuolisuus
 • Reilu kilpailuttaminen
 • Turvallisuusyhteistyö
 
 • Ostojen kehitys
 • Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden määrän ja laadun seuranta
 • Laskujen maksuaika

Viranomaiset, kunnat, valtio, alan järjestöt, EU

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Lainsäädännön ja alan ohjeistuksen noudattaminen
 • Hyvä hallintotapa
 • Tyytyväiset asiakkaat
 • Vakaa työllisyys, hyvä taloudellinen kehitys, veronmaksukyky
 • Toimiva ja kattava sähkönsiirto- ja lämmönjakeluverkosto
 
 • Yhteistyö, yhteydenpito ja osallistuminen edunvalvontaan
 • Välittömät ja välilliset verot yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitoon
 • Kattava ja avoin raportointi
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 
 • Maksettujen verojen, investointien ja työpaikkojen määrä
 • Kattava ja toimintavarma sähkönsiirto- ja lämmönjakeluverkosto
 • GRI-raportointi
 • Kontaktien määrä
 • Asiakkaiden käynnistämät viranomaistoimenpidepyynnöt
 • Julkinen keskustelu

Omistajat

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle
 • Sijoitusten arvon kasvu
 • Riskien hallinta
 • Kestävä kasvu
 • Toiminta infrastruktuurin rakentajana
 • Kuntalaisten ja asiakkaiden tyytyväisyys
 
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen
 • Asiakkaiden hyvä palvelu
 • Tehokas johtaminen ja läpinäkyvä raportointi. Riskienhallintapolitiikka
 • Kustannustehokas toimintamalli
 • Lausunnot, selvitykset
 
 • Liikevoitto ja osingot
 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Kilpailukyky
 • Asiakkaiden ja kuntalaisten aloitteet ja yhteydenotot, jotka koskevat konsernin toimintaa. Julkinen keskustelu

Tiedotusvälineet

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Avoin, asiantunteva, luotettava ja nopea viestintä
 • Avainhenkilöiden tavoitettavuus
 
 • Aktiivinen viestintä
 • GRI-raportointi
 • Vastuullisuusuutiset verkossa
 • Henkilöstön korkea asiantuntemus
 • Tiedotteet, tapaamiset
 • Kriisiviestintävalmiudet
 
 • Jatkuva mediaseuranta, palautteet, viestintätutkimukset
 • Mainetutkimukset

Kansalaisjärjestöt

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Lainsäädännön sekä alan normien ja ohjeiden noudattaminen
 • Uusiutuvan energiatuotannon lisääminen
 • Ilmastonmuutoksen hidastaminen
 • Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä
 
 • Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen
 • GRI-raportointi
 
 • Yhteydenotot ja palautteet
 • Julkinen keskustelu

Muut energiayhtiö ja yhteisöt

Odotuksia yhtiölle Meidän vastauksia Mittareita
 
 • Kehittyvä ja osapuolia hyödyttävä yhteistyö, aito kumppanuus
 • Tutkimus- ja kehitysyhteistyö
 • Tietojen, tutkimusten ja kokemusten jakaminen
 • Aloitteellinen ja vastuullinen toiminta
 
 • Avoin yhteistyö, osallistuminen kumppanina. Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet
 • Rehti kilpailu, vastuullinen toiminta
 • Alan toimintaedellytysten parantaminen
 
 • Yhteistyön määrä ja laatu, kumppanuuksien kehitys
 • Alan toimintaedellytysten muutokset
 • Yhteiset mainetutkimukset