Työturvallisuus

Työturvallisuuden tavoitteena on turvallinen työpaikka, josta jokainen pääsee työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. 

Tapaturmataajuus

Vantaan Energiassa tapahtui vuonna 2018 kuusi (10 vuonna 2017) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, joten tapaturmien määrä on kääntynyt laskuun. Tapaturmataajuus oli 9 (18).  Työtapaturmista johtuvia poissaolopäiviä oli yhteensä 17. 

Ajatus mukaan

Tapaturmat voitaisiin luokitella kolmeen kategoriaan: venähdyksiin, kaatumisiin ja tekevälle sattuu -tyyppisiin haavereihin. Vahinkojen taustalta paljastuu usein puutteellinen keskittyminen, joka johtaa vääriin valintoihin työkalujen ja -menetelmien kanssa. Hetkellistä herpaantumista tapahtuu varsinkin helpoissa rutiinihommissa. Suurin osa työtapaturmista tapahtui tuotannollisissa tehtävissä.

Arjen omavastuu ja turvallisuuden seuranta 

Vantaan Energiassa kannustetaan työntekijöitä ottamaan vastuuta omasta ja työkavereiden turvallisuudesta. Turvallisuuden raportointiin ja seurantaan otettiin käyttöön mobiilistikin toimiva työkalu Quentic, jonka kautta henkilöstö dokumentoi turvallisuushavainnot, työmaatarkastukset, tapaturmat sekä työtehtävien riskikartoitukset.  Turvallisuushavaintoja tehtiin noin 2400 kappaletta.

Konkreettisia ehdotuksia tapaturmariskien pienentämiseksi on saatu myös turvallisuuskeskustelujen kautta. Työturvallisuutta opeteltiin kesätyöntekijöiden kanssa turvallisuusrastiradalla, jossa oli erilaisia turvallisuuteen liittyviä tilanteita, joissa tuli tehdä turvallisuuteen liittyviä havaintoja sekä ratkaisuja. Esimiehet suorittivat verkkokoulutuksen työturvallisuudesta. Riskien ohella halutaan kiinnittää huomiota myös hyviksi havaittuihin työtapoihin.