Siirry sisältöön

Miten valitsen? Kaukolämpö, maalämpö vai jotakin siltä väliltä?

Tänä päivänä erilaisten lämmitysratkaisujen valikoima voi tuntua sekavalta ja vaikeasti hahmotettavalta viidakolta. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Vantaan alueesta sekä erilaisia konkreettisia työkaluja helpottamaan lämmitysratkaisuja koskevaa päätöksentekoa.

Millainen tilanne on Vantaalla?

Vantaan tilanne eroaa merkittävästi muusta pääkaupunkiseudusta eri lämmitysratkaisujen ja niiden kustannusten osalta. Tällä hetkellä kaukolämpö on usein sekä edullisin, että pitkällä aikajänteellä hintavakain lämmitysratkaisu uusiin ja vanhoihin kiinteistöihin Vantaan alueella. Tämä johtuu siitä, että Vantaan Energian kaukolämpö tuotetaan pääosin ilman fossiilisia lämmönlähteitä, jolloin päästökaupan kustannusten nousu ei nosta kaukolämmön hintaa samoin kuin muualla pääkaupunkiseudulla.

Toinen lämmitysratkaisun valintaan oleellisesti vaikuttava asia on sähkön hinta. Muissa lämmitysratkaisuissa kuin kaukolämmössä esimerkiksi maalämmössä käytetään sähköä lämpöpumppujen energian lähteenä. Muuttunut maailmantilanne on nostanut sähkön hintoja merkittävästi myös Vantaalla ja tämä näkyy suoraan myös maalämmön kohonneina lämmityskustannuksissa. 

Tarkista hintojen kehitys hintaennusteen avulla

Oikean lämmitysratkaisun valinnassa nykyisillä hinnoilla ja ennen kaikkea hintojen kehityksellä on suuri painoarvo. Vantaan Energia julkaisee kvartaaleittain päivittyvän hintaennusteen, josta pääsee tarkastelemaan yleistä hintakehitystä pääkaupunkiseudulla kaukolämmön ja maalämmön osalta. Hintaennuste auttaa sinua, kun olet valitsemassa kiinteistöllesi sopivaa lämmitysratkaisua.

Tuoreimman 9.10.2023 päivitetyn hintaennusteen näet alta.

Selvitys kuvaa maalämmön kannattavuutta Vantaan alueella

Helmikuussa 2023 julkaistiin asiantuntijaselvitys, jolla tutkittiin maalämpöinvestointien tuottoa Vantaan alueella. Tekniikan tohtori Kaisa Kontun ja VALOR Partners Oy:n selvityksen keskeisenä tuloksena maalämpö nähdään Vantaalla kannattavaksi vain poikkeuksellisesti energiaa käyttävissä kohteissa ja nykytasoa huomattavasti matalammilla sähkön hintaennusteilla.

Uudiskohteet, toimistot ja nykyiset kerrostalot: Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Vantaan alueen uudiskohteissa ja toimistokiinteistöissä maalämpö ei pääsääntöisesti ole kannattava investointi. Myöskään nykyisissä kerrostaloissa maalämpöinvestointi ei pääsääntöisesti täytä tuottovaatimuksia.

Milloin maalämpö on kannattava ratkaisu? Kiinteistöt ovat usein keskenään hyvin erilaisia. Vantaan alueella toimistorakennuksissa ja kerrostaloissa maalämpö ei pääsääntöisesti täytä tuottovaatimuksia. Silti joissakin kiinteistöissä, joissa olosuhteet ovat suotuisat, voidaan nykyistä edullisemmalla sähkön hinnalla yltää tuottovaatimuksiin myös maalämmössä. Tällaiset tapaukset ovat harvinaisia, mutta mahdollisia.

Lämmitysvaihtoehdot ja niiden kannattavuus riippuu aina lämmitettävän kiinteistön sijainnista, koosta ja tarpeista, siksi lämmitysvaihtoehdot ja niiden tuottovaatimukset kannattaa aina laskea kiinteistökohtaisesti.

Koko selvityksen johtopäätöksineen voit ladata tästä.

Joissakin kiinteistöissä kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistelmä on paras ratkaisu

Aina pelkkä kaukolämpö tai maalämpö yksin eivät ole kiinteistön kannalta optimaalinen ratkaisu, tällöin voi olla viisasta harkita kaukolämmön ja lämpöpumpputeknologian yhdistelmäratkaisua. Yksi käytännön esimerkki ovat toimistokiinteistöt, joissa on tarvetta sekä lämmitykselle että tilojen jäähdytykselle.

Lähtökohtaisesti kiinteistön lämmitykseen kokonaisedullisin ratkaisu Vantaan alueella on kaukolämpö. Viilennykseen puolestaan voidaan käyttää lämpöpumpputeknologiaa. Tällaisen hybridiratkaisun etuna on edullinen hinta sekä kaukolämmön ja lämpöpumpun yhteistoiminta. Jäähdytyksen yhteydessä syntyy aina hukkalämpöä, joka voidaan käyttää kiinteistön lämmittämiseen tai syöttää takaisin kaukolämpöverkkoon kulloisenkin tarpeen mukaan.

Vantaan Energia tarjoaa hybridiratkaisuja kahden eri palvelukokonaisuuden kautta. Asiakkaan ei itse tarvitse investoida lämpöpumpputeknologiaan tai murehtia sen huollosta, vaan Vantaan Energia tarjoaa kokonaisuuden palveluna.

Tukea, apua ja asiantuntemusta

Mikäli kiinteistösi lämmitykseen, viilennykseen tai näiden yhdistelmäratkaisuun liittyvät asiat mietityttävät asiantuntijamme auttavat mielellään. Vantaan Energian asiantuntijat laskevat ja arvioivat mielellään maksutta erilaisten lämmitysratkaisujen kustannukset ja auttavat kokonaisedullisimman vaihtoehdon valinnassa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ismo Virtanen

Myynti- ja asiakkuudet tiimin vetäjä (rakennusliikkeet ja suunnittelutoimistot)

puh. 040 183 5469

ismo.virtanen@vantaanenergia.fi

Saila Talaskivi

Myynti- ja asiakaspäällikkö (suuryritykset)

puh. 040 848 1020

saila.talaskivi@vantaanenergia.fi

Aksel Danielson

Myyntipäällikkö (taloyhtiöt, isännöitsijät ja asuntosijoitusyhtiöt)

puh. 044 729 6954

aksel.danielson@vantaanenergia.fi

Tomi Myller

Myynti- ja kehityspäällikkö (suunnittelutoimistot ja konsultit)

puh. 040 517 5050

tomi.myller@vantaanenergia.fi