Siirry sisältöön

Vantaan Energian energiantuotanto

Ratkaisemme aikamme suurimpia haasteita varmistamalla, että energia ja rajalliset resurssit kiertävät mahdollisimman fiksusti. Tähtäämme energiantuotannon hiilinegatiivisuuteen vuonna 2030. 

Jätevoimala

Jätevoimalassamme hyödynnämme 1,5 miljoonan pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan asukkaan syntypaikkalajitellun sekajätteen energiaksi. Jätevoimalan käyttöönotto vähensi energiantuotantomme hiilidioksidipäästöjä 25 prosenttia. 


Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Jätevoimalan laajennus

Jätevoimalan laajennus otettiin käyttöön syksyllä 2022. Laajennuksen käyttöönoton myötä Vantaan Energia sai lisäkapasiteettia kierrätykseen kelpaamattoman energiajätteen energiahyötykäyttämiseen. Energianlähteenä laajennusosassa  toimii kierrätykseen kelpaamaton kaupan ja teollisuuden energiajäte. 

Variston geoterminen lämpölaitos

Geoterminen lämpölaitos Varistossa valmistui alkuvuonna 2023.

Laitos on valmistumishetkellään Suomen ensimmäinen geoterminen lämpölaitos, jossa syntyvä puhdas ja täysin uusiutuva maalämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon ja myydään sieltä maalämmöstä kiinnostuneille asiakkaille. Varistossa on yhteensä kolme 800 metriä syvää geolämpökaivoa. Lämpölaitos tuottaa noin 1400 MWh lämpöä, mikä vastaa volyymiltään noin 40 perinteistä, 300 metriä syvää maalämpökaivoa. 

Lue lisää 

Martinlaakson voimalaitos

Martinlaakson voimalaitoksessa käytetään polttoaineena puupolttoainetta, kuten metsäpolttoaineita sekä saha- ja vaneriteollisuuden sivutuotteita. Biokattilaan on liitetty lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savu-kaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä 20–25 MW:n teholla. Lisäksi päästöjä vähennetään letkusuodattimella ja urean ruiskutuksella.

Tämän lisäksi tällä hetkellä poikkeuksellisesta energiamarkkinatilanteesta johtuen polttoaineena käytetään kivihiiltä, jonka käyttö on tarkoitus lopettaa mahdollisimman pian. Jo tällä lämmityskaudella aloitetaan myös biohiilen koekäyttö Martinlaakson voimalaitoksella.

Lämpökeskukset

Jätevoimalan ja Martinlaakson voimalaitoksen lisäksi lämmönjakelua lämpöverkon välityksellä turvaa viisi lämpökeskusta.

Sähköliiketoiminta

Sähköliiketoiminta vastaa Vantaan Energian sekä Suomessa että Norjassa tapahtuvasta osakkuussähköntuotannosta. Olemme osakkaita useissa tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa tuottavissa yhtiöissä.

Lue lisää Sähköliiketoiminnan sivuilta

****

Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote

Lämpökeskusten turvallisuustiedotteessa kuvataan Vantaan Energian lämpökeskusten toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toimintaohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi.

Lue Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote