Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Haluamme rakentaa kestävää huomista ja parempaa yhteiskuntaa. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme. 

Vastuullisuuskatsaus 2023

Vuosiraportissa kerromme Vantaan Energian vuodesta 2023. Kerromme muun muassa, miten toteutimme strategiaamme ja miten vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen eteni.

Lue vuosikertomuksemme kokonaisuudessaan

Tavoitteet vastuullisuudessa

Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset, joiden toteutumisesta raportoimme vuosittain. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin.

Sosiaalinen vastuu

Huolehdimme osaamisen ja oppimisen kehittymisestä. Rakennamme osaamisen johtajuuden toimintamallin, joka kattaa strategiset kyvykkyytemme ja työelämätaidot.​

Näin luomme arvoa

Vantaan Energialla on iso rooli kaupungin asukkaiden jokapäiväisessä elämässä, yritysten liiketoiminnassa​ ja julkisten palvelujen tuottamisessa. Näin loimme arvoa ympäröivään yhteiskuntaan vuonna 2023.​

Vantaan Energian vastuullisuuspolitiikka

Vastuullisuuspolitiikka antaa meille suuntaviivat kaikkeen toimintaamme, sillä se kertoo miten Vantaan Energia suhtautuu ympäristökysymyksiin, sosiaaliseen vastuullisuuteen sekä hyvään hallintoon. Vastuullisuuspolitiikka ohjaa meitä myös osaltaan täyttämään tulevat vastuullisuuslainsäädännön vaatimukset.

Lue lisää
VE luonto

Vantaan Energian biodiversiteettitiekartta

Vantaan Energian biodiversiteettitiekartan tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden yhä parempi säilyttäminen

Lue lisää
VE luonto 2019 06 high res 2

Meillä on käytössä sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja laatujärjestelmä ISO 9001

Ulkopuolisen arvioijan myöntämät sertifikaatit takaavat kansainvälisten standardien mukaisen toiminnan, eli organisaatiomme on sitoutunut täyttämään asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä odotukset sekä viranomaisten vaatimukset järjestelmällisestä sekä vastuullisesti.

Lue lisää