Siirry sisältöön

Sertifioidut ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja laatujärjestelmä ISO 9001

Vantaan Energian Kaupunkienergia -liiketoiminto ylläpitää toimintajärjestelmää, joka pitää sisällään sertifioidut ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja laatujärjestelmän ISO 9001. Ulkopuolisen arvioijan myöntämät sertifikaatit takaavat kansainvälisten standardien mukaisen toiminnan, eli organisaatiomme on sitoutunut täyttämään asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä odotukset sekä viranomaisten vaatimukset järjestelmällisestä sekä vastuullisesti. Standardien mukaisen toiminnan kantavia ajatuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä toiminnan järjestelmällinen suunnittelu ja arviointi. Lisäksi olemme liittyneet Energiatehokkuussopimukseen, jonka puitteissa sitoudumme vastuulliseen energiankäyttöön ja vähennämme omalta osaltamme ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. 

Toimintajärjestelmä kattaa kaikki Kaupunkienergia
-liiketoiminnon vastuulla olevat Vantaalla sijaitsevat sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitokset sekä kaukolämpöverkon.

Vantaan Energia myy palveluna käyttö- ja kunnossapitotoimintaa Vantaan Energia Keski-Uusimaalle. Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan palvelumyynti toteutetaan normaalina toimintajärjestelmän mukaisena toimintana Järvenpään ja Tuusulan sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitoksilla ja kaukolämpöverkossa.

Tavoitteidemme ja arvojemme pääpisteet on kirjattu ylös ympäristö- ja laatulupauksiimme: