Siirry sisältöön

Sosiaalinen vastuu

Osaaminen luo turvallisuutta

Parannamme osaamistamme ja työturvallisuuttamme pitkäjänteisesti, yhteisten tavoitteiden pohjalta. Olemme tekemässä suurta muutosta tapaamme tuottaa ja jaella energiaa ja pyrkimyksenämme on kasvaa kiertotalousliiketoiminnassa. Nämä strategiset tavoitteet vaativat paljon uudenlaista osaamista – uusia strategisia kyvykkyyksiä.

Vuonna 2023 käynnistimme Osaamisen kehittämisen projektin. Sen tavoitteena on johtaa osaamista entistä paremmin sekä uudistaa tapaamme puhua oppimisesta ja osaamisesta. Projektin työpajoissa loimme meille strategiset kyvykkyydet, joiden avulla uskomme pystyvämme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Oppimista ei tapahdu vain kursseilla, vaan myös päivittäisessä työnteossa. On tärkeää tunnistaa työssä oppiminen osaksi osaamisen kehittämistä. Ammattiosaamisen lisäksi työelämässä tarvitaan erilaisia työelämätaitoja, muun muassa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Työpajoissa sanoitimme meille tärkeimmät työelämätaidot ja määrittelimme niille sisällöt.

”Kun meillä on yhteinen sanoitus taidoille, voimme paremmin kehittää niitä sekä helpommin tarttua korjattaviin epäkohtiin. Sanoittamisen kautta meille on syntynyt selkeämpi näkemys työelämätaidoista, jotka tuovat lisäarvoa jokaiseen työtehtävään ja yhteiseen tekemiseemme”, henkilöstöjohtaja Maarit Rantala sanoo.

Osaaminen kytkeytyy vahvasti yrityksen strategiaan. Kehitämme osaamista suunnitelmallisesti koko henkilöstön osalta, jotta meillä olisi taidot, joita tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa strategisten tavoitteidemme saavuttamiseen. Osaavat ihmiset ovat yksi merkittävimmistä tekijöistä tuloksellisen ja vaikuttavan liiketoiminnan onnistumisessa, Rantala toteaa.

”Haluamme saada henkilöstömme mukaan uudenlaisten osaamisten äärelle ja innostumaan uuden oppimisesta, vaikka työarki voi välillä koetella kykyämme omaksua uusia asioita. Tärkeää onkin kiinnittää samalla huomiota työssä jaksamiseen.”