Siirry sisältöön

Materiaalien hyötykäyttö

Kiertotalouden tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät.

Meillä materiaalien hyötykäyttö tarkoittaa erityisesti veden käytön vähentämistä ja jäteveden määrän minimointia sekä polttamisessa syntyvien tuhkien hyötykäyttöä.

Puhdasta tuhkaa hyötykäyttöön

Marraskuussa 2018 jätevoimalalla käynnistyy tuhkanpuhdistuksen tutkimusprojekti. Tarkoitus on tutkia Ecoprocess Services Oy:n (EPSE) kehittämän kemiallisen käsittelyn soveltuvuutta savukaasujen puhdistuksessa syntyvän APC-tuhkan ja savukaasulauhteen käsittelyyn.

EPSE-menetelmässä Vantaan jätevoimalan savukaasupesurin vettä käytetään hienojakoisen tuhkan pesemiseen. Prosessin lopputuloksena pitäisi olla puhdasta vettä, puhdasta tuhkaa ja metallisakkaa.

Tutkimusprojektissa käytetään savukaasulauhdetta tuhkan pesemiseen. Tavoitteena on vähentää lauhteen viemäröintiä. Tutkimusprojekti jatkuu kesäkuuhun 2019 asti, jonka jälkeen selviää, jatkuuko hanke testilaitteiston rakentamisella ja mitkä ovat käsittelyn vaikutukset voimalaitosprosesseihin. 

Vantaan Energia on myös mukana toisessa tuhkan puhdistuksen tutkimushankkeessa Itä-Suomen yliopiston, Energiateollisuus ry:n, Riikinvoiman, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja Fortum Waste Solutionsin kanssa. Tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla jätteenpolttolaitoksella syntyvästä tuhkasta voidaan ottaa talteen arvokkaat metallit.

Jätteenpolttolaitokselta tuleva tuhka kuumennetaan ja kaasuunnutetaan reaktorissa jopa tuhanteen asteeseen, minkä jälkeen siitä on pystytty ottamaan talteen esimerkiksi puhdasta sinkkiä ja kuparia. Niistä voidaan tehdä nanomateriaaleja erilaisiin sovelluksiin, kuten esimerkiksi elektroniikkaan ja kosmetiikkaan.