Siirry sisältöön

Merkittävät päätökset 2018

Vantaan Energia Oy

Strategialinjaustemme mukaisesti jatkamme uusiutuvan energian ja muun hiilineutraalin tuotannon osuuden kasvattamista energiantuotannossamme ja tavoittelemme kivihiilen käytöstä luopumista 2020-luvun puoliväliin mennessä. Kasvatamme myös rooliamme kiertotaloudessa, joka on liiketoimintamme nouseva kulmakivi.               

Martinlaakson voimalaitoksen vanhan, käytöstä poistetun öljy-/kaasukattilan muuttaminen biokattilaksi eteni ripeällä aikataululla. Päätökset päälaitteiden toimittajista oli tehty jo edellisvuonna, ja projektiin kuuluvien maanrakennus-, piha- ja perustustöiden toimittajaksi valitsimme tammikuussa 2018 Kreate Oy:n. Pesurilauhteen käsittelylaitteiston päätimme hankkia LiqTech International A/S:ltä. Biokattilalaitoksen ympäristölupa sai lainvoiman syksyllä 2018, ja laitoksen ensitulet biopolttoaineilla sytytettiin suunnitelman mukaisesti joulukuussa.

Biopolttoaineiden hankintaa päätimme vahvistaa lähtemällä osakkaaksi metsäenergian ja muiden energiaraaka-aineiden hankintaan liittyviä palveluita tuottavaan Woodtracker Oy:öön.

Suunnittelemme myös laajentavamme vuonna 2014 käyttöönotetun jätevoimalamme toimintaa ja käynnistimme syksyllä 2018 tätä koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin. Kävimme alustavia neuvotteluja jätevoimalan laajennusyksikössä käytettävän, lajittelusta yli jäävän kierrätyspolttoaineen hankinnasta ja kilpailutimme laajennuksen esisuunnittelun.

Vesisähkön tuotantomäärää lisäsimme norjalaisen osakkuusyhtiömme Svartisen Holding AS:n kautta, kun osakkuusyhtiö hankki 2018 kesäkuussa 10 %:n omistusosuuden Etelä-Norjassa toimivasta vesivoiman tuotantoyhtiö Hafslund Produksjon AS:stä.

Tuulivoimakapasiteettia kasvatimme elokuussa 2018 osallistumalla omistusyhteysyrityksemme Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana Jokelan tuulipuiston hankintaan. Osallistuimme myös Oosinselän ja Polusjärven tuulipuistojen hankeoikeuksien ostoon. Vuoden 2018 lopussa päättyneeseen uusiutuvan energian teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun päätimme osallistua tuulivoimahankkeilla Suomen Hyötytuuli Oy:n ja omistusyhteysyritys EPV Energia Oy:n kautta.

Hallitus valitsi syyskuussa 2018 Vantaan Energia Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi DI, MBA Jukka Toivosen, joka aloitti tehtävässään 1.1.2019. Yhtiön toimitusjohtajana maaliskuusta 2005 alkaen toiminut teollisuusneuvos Pertti Laukkanen siirtyi eläkkeelle 31.12.2018.  

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Yhtiön sähkön siirto- ja jakeluverkkoon investoidaan varsin tasaisesti vuosittain, jotta verkot pysyvät hyvässä kunnossa ja voimme ylläpitää sähköntoimitusvarmuuden korkeaa tasoa Vantaalla. Verkkojen ylläpitoon ja laajentamiseen liittyviä kunnossapito- ja rakentamissopimuksia kilpailutettiin ja solmittiin useiden verkostourakoitsijoiden kanssa.

Tavanomaisten siirto- ja jakeluverkon laajennus- ja korvausinvestointien lisäksi ostimme vuoden 2018 lopulla Suomen kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:ltä 110 kV siirtojohdon Tammisto-Myyrmäki-Leppävaara. Hankinta liittyi Fingridin päätökseen muuttaa kantaverkon rajausta koskevaa päätöstään pääkaupunkiseudun osalta 1.1.2019 alkaen. Kantaverkonhaltijan omistuksessa olleet pääkaupunkiseudun 110 kV johdot eivät enää kuulu kantaverkkoon johtojen palvellessa Fingridin tulkinnan mukaan paikallisia sähkön siirtotarpeita. Yhtiön ostama 110 kV siirtojohto Tammisto – Myyrmäki – Leppävaara palvelee ensisijaisesti Vantaan alueen sähkönjakelua.

Sähkömarkkinalain mukaan verkonhaltijan on hankittava sähköverkkonsa häviöenergia avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti. Täyttääksemme tämän velvoitteen kilpailutamme avoimesti häviösähkön toimituksen. Vuoden 2018 aikana kilpailutimme häviösähkön hankinnan vuosille 2021 – 2024. Häviösähkön hankinnasta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen, koska sen hintojen suojaus markkinahintojen vaihteluita vastaan aloitetaan yhtiön toimintastrategian mukaisesti asteittain useita vuosia ennen toimitushetkeä.

Mukana ala järjestöissä

Tukea yhdistyksille