Siirry sisältöön

Kiertotalousenergiayhtiö

Näemme kiertotalouden merkittävänä uutena liiketoiminta-alueena. Haluamme laajentaa toimintaamme kiertotalouden eri osa-alueille. 

Jätevoimalan laajennus hyödyntäisi kierrätykseen kelpaamatonta jätettä

Vantaan Energian jätevoimala tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen syntypaikkalajitellusta sekajätteestä. Suunniteltu jätevoimalan laajennus hyödyntäisi kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia ja muovia.

Suomesta viedään ulkomaille vuosittain noin 300 000 tonnia jätettä. Jätevoimalan laajennus vähentäisi paitsi jätteen vientiä myös fossiilisten polttoaineiden tuontia, mikä tekee siitä kansantaloudellisestikin fiksun hankkeen. Tuotannon laajentamisella voitaisiin kattaa osittain myös naapurikuntien kaukolämpötarvetta.

Uudessa laitosyksikössä on tarkoitus hyödyntää vuosittain noin 150 000 tonnia kaupan ja teollisuuden kiertotalouspolttoainetta.

Osana jätevoimalan laajennushanketta toteutamme ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2019 kesällä. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan hankkeella olisi toteuttamiseen tarvittavat luvat vuonna 2020 ja voimalan laajennus aloittaisi tuotannon vuonna 2022.

Kohta kivihiiletöntä lämmön tuotantoa

Muutimme Martinlaakson vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Biovoimala tulee tuottamaan kaukolämpöä ja sähköä ympäristöä säästävänä yhteistuotantona.

Polttoaineena käytetään pääasiassa kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloa. Biovoimalaa testattiin loppuvuonna 2018. Kierrätys- ja biopolttoainetta poltettiin 28 GWh. Vuonna 2019 kierrätys- ja biopolttoaineita arvioidaan käytettävän 580 gigawattituntia ja sen osuus Vantaalla energiantuotannossa käytetystä polttoaineesta nousisi yli 20 prosenttiin. Kierrätyspolttoainetta tästä määrästä on noin 40 %.

Tutkimme myös mahdollisuutta käyttää biohiiltä kivihiilen sijasta polttoaineena Martinlaakson vanhassa hiilikattilassa.

Hukka- ja ylijäämälämmöt               

Nesteen ja Borealiksen käynnistämä hanke kartoittaa yhtiöiden Kilpilahdenlaitoksilla muodostuvan hukkalämmön käyttömahdollisuuksia kaukolämpönä. Vantaan Energia on mukana selvitystyössä muiden pääkaupunkiseudun energiayhtiöiden kanssa. Hankkeen esiselvitys valmistuu keväällä 2019.               

Paikallisten yritysten ja teollisuuden prosessit tuottavat sivutuotteena hukkalämpöä. Aiomme hyödyntää esimerkiksi vantaalaisten leipomoiden ja datakeskusten tuottamaa ylijäämälämpöä avoimessa kaukolämpöverkossaan kiertävän veden lämmittämiseen.