Siirry sisältöön

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista.

Tuulivoima

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Hankimme tuulivoimaa EPV Tuulivoima Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta, joissa olemme osakkaina. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2018 oli 128 GWh, mikä tarkoittaa 8 % yhtiön koko sähköntuotannosta. Tuulivoiman tuotanto kaksinkertaistui vuodesta 2017. Yhtiömme tuulivoimakapasiteetin määrä on viisinkertaistunut viimeisten neljän vuoden aikana ollen tällä hetkellä noin 48 MW.

EPV Tuulivoiman Teuvan tuulivoimapuiston ensimmäiset kaksi voimalaa valmistuivat vuoden 2018 alussa. Koko hankealueelle tulee korkeintaan 23 voimalaa, teholtaan 2-5 MW. Vieläkin suuremman, 34 voimalan tuulipuiston, avajaisia vietettiin syyskuussa, Metsälässä, Kristiinankaupungissa. Suomen suurimman tuulipuiston kokonaisteho on lähes 120 MW.

Hyötytuuli lisäsi tuotantokapasiteettiaan kesällä 2018 ostamalla Jokelan tuulipuiston Kalajoella. Tuulipuisto koostuu kahdestatoista 3 MW voimalasta ja se on tuottanut sähköä vuodesta 2015. Kaupan myötä Suomen Hyötytuulella on kuusi toiminnassa olevaa tuulipuistoa, yksi Kalajoella, kaksi Porissa ja kolme Raahessa.

Aurinkovoima  

Uuteen toimitaloomme toteutettiin pieni aurinkovoimala integroituna rakennuksen seinään. Aurinkopaneeleita tuli lähes 90 malalle ja voimala tuottaa noin 6 MWh sähköä vuosittain. Myös omille tuotantolaitoksillemme on suunniteltu aurinkovoimaloita. 

Olemme mukana aurinkoenergialiiketoiminnassa ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta tuottaa itse uusiutuvaa energiaa. Lue lisää.

Vesivoima

Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus sähköntuotannostamme on huomattava, 40% vuonna 2018. Vantaan Energia tuottaa vesisähköä yhdessä neljän muun suomalaisen energiayhtiön kanssa Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Kolsin ja Harjavallan voimalaitokset sijaitsevat Kokemäenjoella, Korkea- ja Koivukosken voimalat Kymijoella. Vantaan Energian osuus voimaloiden tehosta on noin 16 MW. Vuonna 2018 ne tuottivat meille yhteensä 61 GWh sähköä.

Kotimaisten vesivoimaomistusten ohella meillä on omistusosuudet norjalaisista Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitoksista. Vuonna 2018 ne tuottivat meille vesivoimaa yhteensä 419 GWh.

Vantaan Energia hankki lisää norjalaista vesivoimaa kesällä, kun yhtiön norjalainen osakkuusyhtiö Svartisen Holding AS osti 10 prosentin omistusosuuden Hafslund Produksjon Holding AS:stä. Svartisen Holding on norjalainen yhtiö, jonka omistajina ovat Vantaan Energia, Turku Energia ja Oulun Seudun Sähkö.  Hafslund Produksjon on Etelä-Norjassa toimiva vesivoiman tuotantoyhtiö, joka omistaa Oslon lähistöllä yhteensä 8 vesivoimalaitosta, joista 7 kokonaan ja yhdestä 50 %. Voimalaitokset sijaitsevat Glomma-joessa. Vuonna 2018 yhtiön tuotanto oli 2,8 TWh.

Hiitolanjoella, Etelä-Karjalassa, toimiva Lahnasenkosken pienvesivoimalaitos on myyty Etelä-Karjan virkistysaluesäätiölle, jonka tarkoituksena on lopettaa voimalaitoksen toiminta ja muodostaa alueelle yhtenäinen jokimaiseman hallitsema virkistysalue ja entisöidä koski. On sovittu, että Vantaan Energia operoi vielä jonkin aikaa voimalaitosta. Voimalaitoksen sähköntuotanto vuonna 2018 oli 4 GWh.

Voimalaitoskohtaiset sijainti- ja tuotantotiedot löytyvät kartalta

Ydinvoima

Olemme mukana Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fennovoiman ydinenergiahankkeissa omistusosuuksiemme kautta.

Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevien TVO:n voimalaitosten (Olkiluoto 1 ja 2) yhteinen sähköntuotanto oli 14,1 TWh, mistä Vantaan Energian osuus vuonna 2018 oli 151 GWh  eli 10 prosenttia sähköntuotannostamme. Pitkään rakenteilla olleen Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2020 tammikuussa.

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimala on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön vuonna 2028. Hanhikivi 1:ksi nimetyn laitosyksikön rakentamislupahakemus on työ- ja elinkeinoministeriön käsiteltävänä.