Siirry sisältöön

Kehityshankkeet

Uuden strategian myötä visiomme on olla vuoteen 2025 mennessä kivihiilivapaa kiertotalousenergiayhtiö, joka tähtää rohkeilla mutta kannattavilla toimenpiteillä ilmastomyönteiseen tuotantoon. 

Haluamme olla myös ennakkoluuloton uudistaja, jossa asiakkaidemme tarpeet ovat tuote- ja palvelukehityksemme lähtökohta ja tarjoamme heille kumppaneiden tuella rohkeasti uudenlaisia, ilmastoystävällisiä ratkaisuja muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Jätevoimalan tuhkanpuhdistus

Vuonna 2018 osallistuimme muun muassa tuhkan materiaalihyötykäyttöön liittyviin tutkimuksiin. 

Jätevoimalamme hyödyntää vuosittain 374 000 tonnia, 1,5 miljoonan suomalaisen kotitalouksista kerättyä lajiteltua sekajätettä tehden siitä sähköä koko Suomeen ja lämpöä Vantaan tarpeisiin.

Jätteenpolton yhteydessä syntyy vuosittain 7 500 tonnia tuhkaa ja 72 000 tonnia kuonaa. Pohjakuona on rakeista soran kaltaista ainesta, joka koostuu 15-45 prosenttisesti lasista, metallista, keramiikasta, kiviaineista ja orgaanisesta aineksesta. Loput 55-85% kuonan massasta on erilaisia sulamistuotteita. Kuonaa pystytään puhdistettuna hyödyntämään maanrakennusaineena.

Myöhemmin prosessissa syntyvää kattilatuhkaa ja savukaasujen puhdistuksen jälkeen jäävää tuhkaa ei vielä voida hyödyntää. Ne sijoitetaan jatkokäsittelyn jälkeen kaatopaikalle.

Käynnistimme hankkeen tuhkanpuhdistuksen tehostamiseksi, sillä haluamme löytää tuhkalle käyttötarkoituksen. Hankkeen tavoitteena on, että puhdistettua tuhkaa voidaan käyttää tulevaisuudessa esimerkiksi maanrakennukseen EPSE-menetelmällä puhdistamisen jälkeen.

Haluamme tehostaa jätteenpolton sivuvirtojen hyötykäyttöä, joka tukee tavoitettamme olla kiertotalousenergiayhtiö.

Aviapolis Liikennelabra -hanke

Olemme mukana Aviapoliksen Liikennelabra -hankkeessa, jolla pyritään kehittämään tulevaisuuden liikenteen palveluita. Hankkeessa etsitään hiljaisia, turvallisia, vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita liikkumisen ja kaupunkilogistiikan ratkaisuja, jotka ovat laajennettavissa myös muualle Suomeen ja kansainvälisestikin.

Käytännössä Aviapolis Liikennelabrassa muun muassa kehitetään ratkaisuja yksityisauton käytön tehostamiseen, luodaan kyytien jakamispalvelu sekä tutkitaan mahdollisuutta droonien käyttöön pakettilogistiikassa.

Olemme mukana Liikennelabrassa, jotta pääsemme pilotoimaan uusia palveluita ja verkostoitumaan uusien kumppaneiden kanssa. Aviapolis sijaitsee Vantaan mielenkiintoisimmalla alueella lentokentän vieressä, jonka kehittämisessä haluamme olla mukana.

Aviapolis Liikennelabra on osa Trafin koordinoimaa Liikennelabra-kokonaisuutta ja se on samalla myös Smart&Clean säätiön muutosprojekti. Hankkeessa ovat mukana meidän lisäksemme Nokia, Sato, Ilmatieteen laitos, Ans Finland, Port of Helsinki, YIT, Veho, Asuntosäätiö, Siemens, Avain, HSL, LAK, App2day, Virta, Niinivirta, Telia, Profium, Forum Virium Helsinki, Espoon kaupunki, Steveco, Kalmar, Fortum, Niinivirta, Fleetonomy sekä Skyports.

Lisäksi olemme vuoden aikana lisänneet osaamistamme aurinkosähkön palveluihin ja tuotteisiin sekä perehdyimme kysyntäjoustopalveluihin. Olemme vuoden aikana selvittänyt myös uusia kaukolämpötoimintaa tukevia palvelumahdollisuuksia.

Näiden lisäksi olemme osakkaana cleantech- ja biotalousalan tuotekehitysyhtiö Clic Innovation Oy:ssä. Toimialaan liittyvää tutkimusta on lisäksi tuettu osallistumalla sähkötutkimuspoolin ja Energiateollisuus ry:n kautta rahoitettuihin tutkimuksiin.