Henkilöstön tunnuslukuja

  2018 2017 2016 Indikaattori
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 337 332 328 G4-10
Keskimääräinen henkilöstömäärä 340 339 342 G4-10  
Naisten %-osuus henkilöstöstä 24,33 23,5 22,6 G4-10  
Vakituisten työsuhteiden %-osuus 92,88 95,18 94,15 G4-10  
Vakituiset osa-aikaiset, %-osuus vakituisista työsuhteista 1,6 1,58 1,6 G4-10  
Naisten lukumäärä vakituisissa osa-aikaisissa työsuhteissa 2 2 3 G4-10  
Miesten lukumäärä vakituisissa osa-aikaisissa työsuhteissa 3 3 2 G4-10  
Määräaikaisten työsuhteiden %-osuus 7,12 4,82 5,8 G4-10  
Naisten %-osuus vakituisissa työsuhteissa 21,73 22,5 22,1 G4-10  
Naisten %-osuus määräaikaisissa työsuhteissa 58,33 50 28,6 G4-10
Työehtosopimusten piirissä olevien %-osuus 99,99 99,9 99,9 G4-11
Kehityskeskusteluiden piirissä olevien %-osuus 100 100 100 G4-LA11
Syrjintätapaukset 8 4 0 G4-HR3
Urakoitsijoiden henkilömäärä 1273 727 943 G4-10
Keski-ikä 44,5 44,07 45,03 Oma idikaattori
Naisten keski-ikä 42,4 42,14 45,55 Oma idikaattori
Miesten keski-ikä 45,1 44,66 45,51 Oma idikaattori
Kesätyöntekijöiden määrä 36 39 40 Oma idikaattori
Harjoittelijoiden määrä 3 8 10 Oma idikaattori
Työsuhteen keskipituus 13,4 12,26 15,3 Oma idikaattori
         

Ikävuosijakauma

  <20  20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >60
Miehet 0 3 16 35 31 29 35 45 44 17
Naiset 0 5 18 10 14 10 9 13 8 5
Yhteensä 0 8 24 45 45 39 44 58 52 22

Henkilöstöpalveluvuosijakauma

  >1 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 >35
Miehet 12 63 62 42 24 4 28 15 5
Naiset 10 15 16 14 10 4 8 1 4
Yhteensä 22 78 78 56 34 8 36 16 9

Koulutuspäivien määrä

  2018 2017 2016
Koulutuspäivät keskimäärin per henkilö 1 2,2 3,6
Johto & ylemmät toimihenkilöt 2 2,9 6,5
Naisten koulutuspäivien %-osuus 28,8 29,6 17,9
Toimihenkilöt 1,2 2 3
Naisten koulutuspäivien %-osuus 43 23,3 25,6
Työntekijät 1 2,7 2,8
Naisten koulutuspäivien %-osuus 2,8 4,7 2,7

Terveys ja työturvallisuus

  2018     2017     2016      
  Yht. Naiset  Miehet Yht. Naiset Miehet Yht. Naiset Miehet Indikaattori
Tapaturmien lukumäärä (LTA>1) 6 0 6 10 1 9 6 1 5 G4-LA6
Työmatkatapaturmien lukumäärä (LTA>1) 3 2 1 1 0 1 2 0 2 G4-LA6

Tapaturmista johtuvat poissaolopäivät yhteensä  (työ- ja työmatkatapaturmat) (LTA>1)

33 1 32 41 1 40 128 7 121 G4-LA6
Tapaturmataajuus miljoonaa työntuntia kohden 9,4 0 14,4 18,5 8,4 21,4 11 8,3 11,8 G4-LA6
Tapaturmista johtuneet poissaolopäivät miljoonaa työtuntia kohden 43,88 0 57,66 64,8 8,3 80,9 224,3 58,3 271,4 G4-LA6
Ammattisairaudet 0 0 0 0 0 0 0 0   G4-LA6
Ammattisairauksien taajuus miljoonaa työtuntia kohden  0 0 0 0 0 0 0 0   G4-LA6
Sairauspoissaoloprosentti 3,55 3,43 3,53 2,9 NA NA 3,2 0,5 2,7 G4-LA6
Henkilömäärä työturvallisuustoimikunnassa 10 1 9 16 2 14 14 2 12 G4-LA6
Urakoitsijoiden työtapaturmien lukumäärä (LTA>1) 8 0 8 1 NA NA 4 0 4 G4-LA6
Urakoitsijoiden työtapaturmista johtuvat poissaolopäivät (LTA>1) 65 0 65 4 NA NA 62 0 62 G4-LA6
                     
                     

Työsuhdetiedot

  2018   2017   2016  
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Uudet työntekijät            
Vakituiset 9 3 8 2 7 4
Määräaikaiset 30 18 17 13 9 12
Lopettaneet työntekijät            
Vakituiset 9 3 7 2 10 4
Määräaikaiset 28 12 23 12 1 0
Eläköityneet 2 1 5 3 10 3
Aloittaneet ikäryhmittäin            
<30 31 12 16 13 10 11
30-50 4 7 8 2 6 4
>50 4 2 1 0 0 1
Yhteensä 39 21 25 15 16 16
Lopettaneet ikäryhmittäin            
<30 26 10 22 10 2 0
30-50 7 4 5 4 9 0
>50 7 2 8 3 10 7
Yhteensä 40 16 35 17 21 7
Tulovaihtuvuusprosentti            
<30 27 10 20 16 43 220
30-50 3 6 10 2 13 9
>50 3 2 1 0 0 4
Lähtövaihtuvuusprosentti            
<30 22 9 21 9 9 0
30-50 6 3 5 4 20 0
>50 6 2 7 3 10 30

Eläkkeelle siirtyvien lukumäärä

Eläkkeelle siirtyvien lukumäärä 2019-2013 2019-2018
Johto 2 4
Ylemmät toimihenkilöt 5 13
Toimihenkilöt 21 42
Työntekijät 7 17
Yhteensä 35 76