Siirry sisältöön

Sähköverkon käyttövarmuutta parannetaan

Vantaan sähkönjakeluverkkoa kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2016 käynnistettiin Keimolan sähköaseman saneeraus, jolla parannetaan Luoteis-Vantaan toimitusvarmuutta. Sähköasema otettiin käyttöön toukokuussa 2018.

Vantaan sähköverkosta on maakaapeloitu noin 90 % . Vuonna 2018 Luoteis-Vantaalla aloitettiin kaapelointiprojekti, jossa uusitaan nykyinen ilmajohtoverkko maakaapeleiksi vuoteen 2026 mennessä. Projektin päättyessä on Vantaan kaapelointiaste noin 95 %.

Sähkönjakelun keskeytyssyyt, %

  2018
Ulkopuolisten toiminta 41,5
Muut 54,5
Sää 0,2
Suunnitellut 2,5
Rakenneviat 1,3

Keskeytyksiä asiakasta kohden (kpl/asiakas)

  2018 2017 2016
Vantaan Energia Sähköverkot Oy 0,13 0,13 0,22

Sähköasiakkaiden keskimääräinen keskeytysaika (min)

  2018 2017 2016
Vantaan Energia Sähköverkot Oy 5,2 5,4 7,2