Siirry sisältöön

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2017 ja 2018 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset.

Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2018 kohdistuivat Martinlaakson voimalaitoksen biokattilan rakentamiseen ja öljysäiliöiden uusimiseen.

1 000 euroa 2018 2017
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 7 149 3 211
 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 0 297
 Maaperän ja pohjaveden suojelu 253 101
 Jätevesien käsittely 15 0
 Ympäristöinvestoinnit yhteensä 7 417 3 609
 Ympäristöinvestointien osuus vuosi-investoinneista 7 % 8 %

Ympäristökustannukset

1 000 euroa 2018 2017
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu  1 236 2 639
 Maaperän ja pohjaveden suojelu 31 0
 Jätehuolto 2 300 1 991
 Jätevesien käsittely 232 343
Energiatehokkuuden edistäminen 6  355
 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 170 181

Aktivoitujen ympäristömenojen suunnitelman mukaiset poistot

1 000 euroa 2018  2017
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 647 637
 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 126 126
 Maaperän ja pohjaveden suojelu 173 192
 Jätevesien käsittely 242  241
 Energiatehokkuuden edistäminen 36  36
 Ympäristövuosikustannukset yhteensä 5 200  6 741
 Ympäristövuosikustannusten osuus kokonaiskustannuksista  2,6 % 3,5 %