Siirry sisältöön

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus

Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2018 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu.

Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 370 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua.

Vuonna 2018 jätettä poltettiin noin 375 000 tonnia (376 000 vuonna 2017). Jätettä toimitettiin edelleen myös normaalin hankinta-alueen ulkopuolelta Lounais-Suomesta.

Martinlaakson voimalaitoksen pääpolttoaineet vuonna 2018 olivat kivihiili ja maakaasu. Martinlaakson uusi bioyksikkö käyttää polttoaineenaan puuperäisiä biopolttoaineita sekä hieman turvetta. Lämpökeskusten pääpolttoaineena on maakaasu Lentokentän lämpökeskusta lukuun ottamatta. Se käyttää polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä.

Sähkön tuotanto

Vantaan Energian sähköntuotannon perusta on oma yhteistuotanto, jonka osuus tuotannosta oli 40 % vuonna 2018. Jätevoimalassa tuotettiin sähköä 194 GWh (edellisvuonna 164) ja Martinlaakson voimalaitoksella 432 GWh (edellisvuonna 395). Vesivoimalla tuotettiin sähköä kaikkiaan 629 GWh (460). Tuulisähkön tuotanto oli 128 GWh (78).

Lämmön tuotanto

Vantaan Energia tuotti itse lähes kaiken toimittamansa kaukolämmön, jonka määrä oli 1 900 GWh (1 877 vuonna 2017). Jätevoimalassa lämpöä tuotettiin 919 GWh (933), jolloin sen osuus kaukolämmön tuotannosta oli 48 %. Martinlaakson voimalaitoksen tuotantomäärä oli 920 GWh (897), ja osuus lämmöntuotannosta 48 %. Lämpökeskuksilla tuotettiin 61 GWh (48) eli 4 % kokonaistuotannosta. Naapurikaupungeille myytiin lämpöä yhteensä 53 GWh (57) ja vastaavasti ostettiin 30 GWh (29). Lämpökeskuksissa tuotettiin prosessihöyryä teollisuusasiakkaille 27 GWh (27).

Polttoaineiden kulutus Vantaalla (GWh) 

   2018      2017  2016
 Syntypaikkalajiteltu  sekajäte  1 108  1 113 1 058
 Maakaasu 582  355 597
 Kivihiili 1 132  1 355 1 233
 Öljy 1  1 1
 Hake 28 0 0
 Turve 5 0 0

Tuotettu Energia Vantaalla (GWh)

        2018 2017 2016
Sähkö                        630  558 629
Kaukolämpö 1 900  1 877 1 876
Höyry 27  27 27

Kaukolämmön tuotannon polttoainejakauma 2018

polttoaine osuus tuotannosta (%)
maakaasu 18
kivihiili 37
jäte 45

Edellä esitetystä jätteellä tuotetusta kaukolämmöstä myytiin Uusiolämpö 50 -tuotteena 789 MWh ja Uusiolämpö 100 -tuotteena 33 190 MWh. 

Kaukolämmön ominaispäästöt (g/kWh)

  2018 2017 2016
CO2 247 271 245

Sähköntuotanto Vantaan Energialle (GWh)

  2018 2017 2016
Oma tuotanto 630 563 634
EPV Energia Oy (EPV) 208 176 172
Pohjolan Voima Oy (PVO) 42 38 42
Suomen Hyötytuuli Oy 63 39 19
Norjan vesivoima 559* 398 482
Kolsin vesivoima 61 63 62
Markkinasähkön osto 1 947 1 840 1 733
Tilapäisosto 122 117 122
Yhteensä 3 621 3 234 3 266

*Sisältää Hafslund Produksjon AS:n osuuden.