Siirry sisältöön

Ympäristöpoikkeamat

Raportointikaudella ei havaittu ympäristömääräysten tai -säännösten rikkomuksia. Vakavilta ympäristövahingoilta ja merkittäviltä kemikaalivuodoilta vältyttiin vuonna 2018.

Raja-arvojen ylitykset

Jätevoimalalla tapahtui päästöraja-arvojen ylityksiä rikkidioksidin osalta. Rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo ylittyi 27 kertaa ja vuorokausikeskiarvo yhden kerran. Syynä oli polttoaineen korkea rikki- ja kloridipitoisuus. Tilanne saatiin nopeasti hallintaan tehostamalla polttoaineen sekoittamista ja syöttämällä polttoainetta kattilaan eri puolilta jätebunkkeria. Olemme yrittäneet selvittää mistä polttoaineen korkea rikkipitoisuus johtui. 

Muut poikkeamat

Martinlaakson voimalaitoksella tapahtui dieselöljyvahinko syyskuussa. Kuorma-auto törmäsi pihalle varastoituun koneen osaan, joka repäisi auton polttoainetankin rikki. Polttoainetankista valui noin 200 litraa dieseliä voimalaitoksen takapihalle. Kaikki öljy saatiin kerättyä talteen, eikä öljyä päässyt esimerkiksi viemäreiden kautta ympäristöön.

Lähiasukkailta neljä palautetta

Vuoden aikana saimme neljä kaksi ympäristöasioihin liittyvää yhteydenottoa lähiasukkailta. Veneen omistaja havaitsi Kantvikin hiilisataman lähellä sijaitsevassa venesatamassa veneensä kannella hiilipölyä, mistä omista ilmoitti Vantaan Energialle. 

Vantaalta saimme kolme palautetta lähiasukkailta. Ensimmäinen koski vihertävää vettä ojassa. Vesi oli peräisin kaukolämpöputken saneerauksessa tehdystä putkiston tyhjennyksestä. Koivukylässä ohikulkija ilmoitti öljyn hajusta lämpökeskuksen ympäristössä. Haju johtui öljysäiliöiden puhdistuksesta ja tarkastuksesta. Öljyvuotoja ei työn aikana tapahtunut.

Hakunilassa asukas epäili savun hajun johtuvan Vantaan Energian tuotantolaitoksista. Tapahtumahetkellä ei kuitenkaan ollut poikkeavia tilanteita voimalaitoksilla tai lämpökeskuksilla, joista savun haju olisi voinut johtua.

Aktiivista keskustelua jätevoimalan laajentamisesta

Järjestimme hankkeesta yleisötilaisuuden, johon osallistui noin 50 asukasta. Keskustelu kävi vilkkaana. YVA-Yhteysviranomaiselle toimitettiin arviointiohjelmasta saatiin kymmenen lausuntoa ja neljä mielipidettä, joista kolme oli asukasyhdistysten laatimia mielipiteitä.
Erityisesti laajennuksen tuntuminen ja näkyminen tavallisessa arjessa askarruttaa ihmisiä, sillä kysymyksiä on herännyt muun muassa melun, pölyn sekä liikennemäärien lisääntymisestä alueella.