Siirry sisältöön

Luotettavaa energian toimitusta

Sähkön toimittaminen

Tavoitteenamme on häiriötön sähkönjakelu kaikille asiakkaillemme. Jakeluhäiriöitä voi kuitenkin aiheutua esimerkiksi maankaivutöiden tai sähköverkon rakennevikojen seurauksena. Häiriöitä sähkönjakelussa voivat aiheuttaa myös myrskyn tai lumen linjoille kaatamat puut, joskus eläimetkin.

Olennaista on häiriötilanteiden ennakoiminen mahdollisimman hyvin. Vantaalla sähköverkkojen kaapelointiaste on maan korkeimpia, lähes 90 %. Siksi esimerkiksi myrskyt eivät ole Vantaalla niin tuhoisia kuin alueilla, joissa on paljon ilmajohtoja. Maakaapeloinnin lisäksi verkostoa huolletaan säännöllisesti. Sähköverkon valvontajärjestelmä antaa puolestaan reaaliaikaista tietoa mahdollisista häiriöistä.

Kolmiportainen varautumissuunnitelma

Erilaisten häiriötilanteiden varalta Vantaan Energia Sähköverkoissa on laadittu kolmitasoinen valmiussuunnitelma jakeluhäiriöiden varalta. Arvioimme kulloisenkin varautumistarpeen säätiedotusten ja Ilmatieteen laitoksen antamien vaaratiedotteiden perusteella.

Jos ennakoitu sää on tavanomainen, verkon käyttötilanne arvioidaan normaaliksi eikä valmiusastetta tarvitse nostaa. Kakkostasolla varaudumme muutamaan yhtäaikaiseen keskijännitevikaan. Tällaisia tilanteita voivat synnyttää esimerkiksi yli 14 metriä sekunnissa puhaltava tuuli, sakea ja pitkäaikainen räntäsade tai pitkäkestoinen, kova pakkanen. Kolmostasolla puhutaan jo hätävalmiudesta. Sellaiseen tulee tarve, jos tuuli on yli 17 metriä sekunnissa, lumentulo on erittäin runsasta, jos pakkasta on ollut useita päiviä yli -35 astetta tai luvassa on hyvin rajuja ukkosrintamia. Tällaisissa olosuhteissa keskijänniteverkkoon saattaa tulla useita yhtäaikaisia vikoja.

Sähkönjakeluverkon, asiakaspalvelun ja viestinnän resurssit mitoitetaan ja organisoidaan kunkin tason vaatimalla tavalla. Kriisiviestintää varten on laadittu omat ohjeistuksensa.

Kaukolämmön toimittaminen

Lämmönjakelu turvataan jatkuvalla kaukolämpöverkon kunnon valvonnalla sekä ennakoivalla ja korjaavalla kunnossapidolla. Verkon kuntoa tutkitaan jatkuvasti erilaisin tarkastuksin ja erilaisilla valvontalaitteilla, esimerkiksi kaivokohtaisilla kosteus- ja lämpötilamittauksilla sekä vuosittaisilla lämpökamerakuvauksilla. Lisäksi kunnonvalvontaan kuuluvat ympärivuotiset huolto-ohjelmat. Talvella huolletaan sisätiloissa olevat laitteistot kuten asiakkaiden mittauskeskukset ja muina vuodenaikoina verkon kohteet kuten esimerkiksi lämpökaivot.

Tuotannon ja lämmönjakelun varautumis- ja valmiussuunnitelma valmistui joulukuussa 2016. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa valmiuksia ja valmentaa toimimaan erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa, tukea ennalta ehkäisevää ennakoivaa toimintaa sekä antaa toimintaohjeita työntekijöille.  Tuotannon ja lämmönjakelun valmiutta harjoitellaan vuosittain järjestettävässä häiriöharjoituksessa.

Kaukolämpöverkon vaurioita esiintyy vuosittain noin 50 – 70 kappaletta. Yleisin vaurion aiheuttaja on ulkopuolinen vesi, joka pääsee valumaan kaukolämpökanaviin ja aiheuttaa siellä korroosiota. Sen seurauksena teräsputket ruostuvat puhki. Huonokuntoisia verkon osia saneerataan verkoston perusparannusohjelman mukaisesti. Verkoston käyttövarmuuden lisäämiseksi on kaukolämpöverkkoon rakennettu niin sanottuja lenkityksiä. Näillä varmistetaan häiriötilanteissa lämmöntoimitus asiakkaille toista reittiä pitkin.

Martinlaakson voimalaitoksen käytettävyys on ollut verrattain hyvällä tasolla, vuonna 2018 laitoksen Mar2, hiilikattila, käytettävyys oli 97,3 % ja laitoksen Mar4, kaasuturbiini ja lämmöntalteenottokattila, käytettävyys 99,87 %. Käytettävyyteen on vaikuttanut pääasiassa suunnitelmallinen tuotantolaitteiden huolto sekä käyttö. Laitoksella on tuotettu lämpöä ja sähköä pääosin tuotantosuunnitelmien mukaisesti, huolimatta sähkömarkkinoiden ja vaihtelevan sään aiheuttamista paineista nopeuttaa tuotannon säätöä olemassa olevalla laitteistolla. Jätevoimalan käytettävyys on jätteenpolton (jätelinja 1 ja jätelinja 2) käytettävyys.

Kriittisten toimijoiden ja urakoitsijoiden sitouttaminen

Kriittisten toimijoiden ja urakoitsijoiden sitouttamista on edistetty esimerkiksi poikkeustilanteiden, kuten myrskyjen, huomioimisella sopimuksissa.

Voimalaitosten käytettävyys (%)

  2018 2017 2016
Martinlaakso blokki 2 97,3 99,1 99,7
Martinlaakso blokki 4 99,9 100,0 90,0
jätevoimala 96,1 95,3 96,0