Siirry sisältöön

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana.

Meillä on tavoitteena luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä

Vaihtoehtoja hiilen käytöstä luopumiselle on useita. Varteenotettavia keinoja ovat jätevoimalan laajennus sekä biomassan lisääminen Martinlaakson voimalaitoksella tai lämpökeskuksilla.  Tutkimme esimerkiksi siirtymistä biohiilen polttoon Martinlaaksossa. Lisäksi panostamme muun muassa teollisuuden ja kiinteistöjen ylijäämälämmön hyödyntämiseen sekä lämmön varastointiratkaisujen kehittämiseen. 

Syyskuussa 2018 alkaneessa jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan toiminnan vaikutuksia muun muassa maaperään ja ilmastoon.

Uusiutuvan energian osuus tulisi olla 60 % energiantuotannosta vuonna 2025.

Vuonna 2018 uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuus oli vajaa 40 %*. Uusiutuvia energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, biopolttoaineet sekä vesi ja tuuli. Jätevoimalassa poltettavasta jätteestä 50 % on biohajoavaa.

Tuulisähkön tuotanto kasvoi tuntuvasti 2018, kun Metsälän ja Teuvan tuulivoimapuistot aloittivat toimintansa ja Jokelan tuulipuisto ostettiin. 

Martinlaakson voimalaitoksen biokattilan rakennustyöt edistyivät suunnitellusti ja kattilaan sytytettiin tuli ensimmäistä kertaa jouluun puolivälissä. Biovoimalan myötä fossiilisten polttoaineiden käyttö Vantaalla vähenee noin kolmanneksella vuodesta 2017.

Hiilineutraalin energian osuus on 80 % energiantuotannosta vuonna 2025.

Hiilineutraalin tuotannon osuus energiantuotannosta oli noin 40 % vuonna 2018. Uusiutuvan energian lisäksi hiilineutraalia tuotantoa on ydinvoima.

Vähennämme omaa energiankulutustamme energiatehokkuussopimuksen mukaisesti noin 75 GWh vuodessa sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa.

Tarjoamme asiakkaille useita erilaisia uusiutuvia sähkö- ja lämpötuotteita, muun muassa vesi- ja tuulisähköä sekä uusiolämpöä. Edistämme asiakkaiden oman pientuotannon markkinoille pääsyä sekä tarjoamme asiakkaillemme aurinkopaneelipaketteja oman aurinkosähkön tuottamiseen.

Vuonna 2018 myimme Roskasähköä 130 030 MWh. Uusiolämpötuotteita myytiin noin 34 000 MWh.

Olemme neuvotelleet kumppanuuksia energiatehokkuuspalveluiden tuottamiseksi. Tulemme ottamaan energiatehokkuusasiat esille yritysasiakastapaamisissa ja tunnistamaan kymmenen energiatehokkuushanketta vuoden 2019 aikana. 

*Martinlaakson biovoiman uusiutuvan sähkön ja lämmön osuutta vuonna 2018 ei ole todennettu. Se on kuitenkin tässä laskennassa esitetty uusiutuvana. Biovoimalan uusiutuva sähkö ja lämpö on tarkoitus todentaa lähiaikoina.