Siirry sisältöön

Ilmanpäästöjen vaikutukset

Seuraamme savukaasupäästöjemme vaikutuksia lähialueiden hengitysilman laatuun. Seurannasta ja siihen liittyvistä mittauksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 11 mittausasemaa. Asemat sijaitsevat erityyppisissä ympäristöissä, ja niiden avulla saadaan monipuolinen kuva kaupunki-ilman laadusta. Ilmasta mitataan kaasumaisten ja hiukkasmaisten saasteiden pitoisuuksia. IImanlaatutilanne päivittyy tunneittain HSY:n verkkosivuille. HSY:n uusi ilmanlaatu-kartta (hsy.fi/ilmanlaatukartta) näyttää ilmanlaadun entistä tarkemmin koko pääkaupunkiseudulla. Nykytilan lisäksi kartta näyttää lähituntien ilmanlaatuennusteen esimerkiksi oman kodin läheisyydessä tai työmatkan varrella. 

Energiantuotannon vaikutus ilmanlaatuun vähäinen

Pääkaupunkiseudulla ilmanlaatua heikentävät erityisesti hiekoituksesta ja katujen kulumisesta aiheutuvat hengitettävät hiukkaset, pakokaasupäästöt sekä päästöt energiantuotannosta ja tulisijojen käytöstä. Hiekoituksella ja liikenteellä on suurin vaikutus ilmanlaatuun hengityskorkeudella. Pientaloalueilla myös puunpolton päästöt voivat heikentää ajoittain merkittävästi ilmanlaatua. Energiantuotannon päästöt sen sijaan purkautuvat korkealta ja leviävät laajalle alueelle, eivätkä siksi aiheuta korkeita pitoisuuksia hengityskorkeudella. Suomeen kulkeutuu myös maan rajojen ulkopuolelta kaukokulkeumana epäpuhtauksia, erityisesti pienhiukkasia ja otsonia.

(Lähde: HSY: Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla 2017)

Lisätietoja HSY:n verkkosivuilla