Siirry sisältöön

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä.

Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. Martinlaaksoon rakennettu biokattila käyttää pääpolttoaineenaan puuperäisiä biopolttoaineita.

Martinlaakson voimalaitos

Martinlaakso 2:een kuuluu höyrykattila ja turbiinilaitos generaattoreineen. Martinlaakso 4 sisältää kaasuturbiinin ja lämmöntalteenottokattilan.

Näiden yksiköiden yhteenlaskettu sähköteho on 163 megawattia (MW) ja yhteistuotannon lämpöteho 235 MW. Kivihiilen sähköteho on 75 MW ja kaukolämpöteho 145 MW, maakaasun sähköteho on 88 MW ja kaukolämpöteho 90 MW.

Martinlaakso 2:ssa on tehokas rikinpoistolaitos, jossa savukaasuista puhdistetaan rikkidioksidi, pääosa raskasmetalleista ja useita muita haitallisia aineita.

Voimalaitoksen käytöstä poistettu aiemmin maakaasu- ja öljykäyttöinen Martinlaakso 1 -kattila on muutettu pääosin puuperäisiä biopolttoaineita käyttäväksi polttoaineteholtaan noin 120 MW leijukerroskattilaksi. Laitoksen sähköteho on 28 MW ja kaukolämpöteho 100 MW. Muutoksen myötä Martinlaakson voimalaitoksen polttoainevalikoima monipuolistuu ja fossiilisia polttoaineita voidaan korvata kotimaisilla biopolttoaineilla.

Jätevoimala

Myös jätevoimalan toiminta perustuu tehokkaaseen yhteistuotantoon. Lisäksi jätevoimalan yhteydessä on erillinen kaasuturbiinilaitos, jonka savukaasujen avulla lisätään voimalan energiatehokkuutta.

Jätevoimalan hyötysuhde on korkea: yli 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan talteen, noin 60 % energiasta muutetaan kaukolämmöksi ja 40 % sähköksi.

Jätevoimalan yhteenlaskettu sähköteho on 76 MW ja lämpöteho 147 MW. Jätteellä tuotettu sähköteho on 22 MW ja kaasuturbiinilla kombikäytössä 54 MW. Jätteellä tuotettu kaukolämpöteho on 115 MW, ja kaasuturbiinilaitos lisää tehoa 32 MW:lla. Myös jätevoimalan savukaasujen puhdistusprosessi on erittäin tehokas. Savukaasut puhdistetaan mm. sähkösuodattimessa ja reaktorissa, jossa niiden sekaan syötetään kalkkia ja aktiivihiiltä.

Jätevoimalalle suunnitellaan parhaillaan laajennusta, joka hyödyntäisi kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia ja muovia.

Lämpökeskukset

Lämpökeskuksia käytetään kaukolämmöntuotannon turvaamiseksi. Niiden lämpöteho on yhteensä 556 MW.

Lämpökeskusten hyötysuhteet (%)

  2018 2017 2016
lämpökeskukset yhteensä 93 93 94
kevyt polttoöljy 88 88 90
maakaasu 93 93 94

Vantaan Energian lämmöntuotanto energialähteittäin (GWh)

  2018 2017 2016
Maakaasu 340 219 358
Kivihiili 703 795 733
Öljy 1 1 0
Jäte 861 890 812
Bioenergia 18 0 0
Turve 3 0 0

Vantaan Energian sähköntuotanto energialähteittäin (GWh)

  2018 2017 2016
Maakaasu  189 110 165
Kivihiili 270  309 294
Öljy 0 1 0
Turve 7 7 5
Vesivoima 629* 460 556
Bioenergia 9  3 4
Tuulivoima 128 78 48
Ydinvoima 151 114 154
Jäte ja muu polttoaine 177 153 186

*Sisältää Hafslund Produksjon AS:n osuuden. 

Voimalaitosten kokonaishyötysuhteet (%)

  2018 2017 2016
Martinlaakson voimalaitos 86 82 83
jätevoimala 92 92 92