Siirry sisältöön

Vapaaehtoista energiatehokkuutta

Energian järkevä käyttäminen on peruslähtökohta niin energian tuotannossa kuin jakelussakin. Energiansäästöä kirittävät toimialakohtaiset energiatehokkuussopimukset, joihin Vantaalla on sitouduttu vapaaehtoisesti jo kahden vuosikymmenen ajan. Asiakkaiden järkevää energiankäyttöä voidaan tukea tiedon ja älyteknologian avulla.

Vantaan Energia on osallistunut energiatehokkuussopimustoimintaan sen alusta saakka, vuodesta 1998. Sähkön siirrosta huolehtiva tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot on ollut mukana omalla sopimuksellaan vuodesta 2008 alkaen.

Sähkön siirrossa suurin energiatehokkuus saavutetaan pitämällä siirtohäviöt mahdollisimman pieninä. Tässä työssä on onnistuttu Vantaalla hyvin: häviöt ovat jääneet jo monta vuotta runsaaseen kahteen prosenttiin, mikä on alle valtakunnallisen keskiarvon.

Uusi sopimuskausi

Uusi  järjestyksessä kolmas energiatehokkuussopimuskausi kattaa vuodet 2017 – 2025. Vantaan Energian säästötavoite tuotannossa on sopimuskaudella 375 gigawattituntia, joka vastaa noin 2100 pientalon energiankulutusta sopimuskauden aikana. Sähköverkkojen puolella omaa energiakulutusta yritetään leikata 2,7 gigawattituntia.

Vuonna 2018 sähköverkon häviöitä on pienennetty muun muassa vaihtamalla sähkömittareita etäkytkettäviin malleihin ja lisäämällä muuntamoautomaatiota. Edellä mainitut toimenpiteet vähentävät myös työntekijöiden ajomääriä, kun kytkentöjen tekeminen ei vaadi paikalla käyntiä.

Kaukolämpöverkon siirtolinjojen peruskuntoa ylläpidetään sekä parannetaan jatkuvasti. Vuonna 2018 kaukolämpöverkostoa saneerattiinkin yhteensä noin kaksi kilometriä, minkä seurauksena kunnostetuilla osuuksilla esiintyvät lämpöhäviöt sekä vuotoriskit vähenevät oleellisesti. Arvioiden mukaan saneerauksilla saavutetaan noin 2,7 gigawattitunnin vuosittainen säästö verkon lämpöhäviöissä.

Vuoden 2017 syksyllä käynnistyneiden Martinlaakson biokattilan muutostöiden parissa saavutettiin merkittävä rajapyykki joulukuussa 2018, kun kattilan ensitulet syttyivät testiajojen merkeissä. Samalla poltettiin myös ensimmäiset puupolttoaine-erät. Biovoimala käyttää pääasiallisina polttoaineinaan kestäviä biomassoja, kuten metsätähde- ja rankahaketta, kierrätyspuuta, sahanpurua sekä vaneriteollisuuden hukkapaloja. Biokattilan yhteyteen asennettiin myös uusi lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri, joka parantaa kattilan hyötysuhdetta merkittävästi. Pesuri säästää voimalaitoksen primäärienergian kulutusta noin 72,5 gigawattituntia vuodessa.

Helpompaa energiansäästöä

Vantaan Energia on sitoutunut säästämään energiaa paitsi omassa toiminnassaan myös yhdessä asiakkaiden kanssa, yhteistyö toteutuu viestinnän ja opastamisen kautta. Annamme vinkkejä, miten turhaa energian käyttöä pystyy vähentämään. Opastuksen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme teknisiä työkaluja, kuten raportointipalvelua kulutuksen seurantaan sekä vuokraamme esimerkiksi lämpökameroita avuksi rakennusten energiahävikin havaitsemiseen.

Tuomme energiansäästöasiaa esiin myös viestinnällisin keinoin. Kerromme energiansäästöstä muun muassa asiakaslehdessämme, verkkosivuillamme ja uutiskirjeissämme. Asiakaspalvelumme antaa energiansäästöneuvontaa kasvotusten, puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä. Jätevoimalan näyttelytilassa on vieraillut keskimäärin 6000 ihmistä vuodessa ja energiatehokkuusasiat ovat osa opastettua kierrosta.

Olemme neuvotelleet kumppanuuksia energiatehokkuuspalveluiden tuottamiseksi. Tulemme ottamaan energiatehokkuusasiat esille yritysasiakastapaamisissa ja tunnistamaan kymmenen energiatehokkuushanketta vuoden 2019 aikana. 

Energiatehokkuusneuvonta

  2018 2017
artikkelit energian säästöstä (lkm/a) 41 30
lämpökameran vuokraus (lkm/a) 52 40