Siirry sisältöön

Tulokset ja tavoitteet

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Jatkuva oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän toiveitaan.

Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita.

Henkilöstöjohtamisessa keskitymme:

  • Työturvallisuus näkyy vahvasti työkulttuurissamme.
  • Itsensä ja muiden johtaminen, aikaansaaminen kustannustehokkaasti.
  • Tehdään yhteistyötä paremmin yli tehtävä-, vastuu- ja organisaatiorajojen.
  • Nykyisten ja uusien teknologioiden parempi hyödyntäminen sekä toimintatapojen omaksuminen.

Vantaan Energiassa mitataan henkilöstötyytyväisyyttä

Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain. Kokonaistulokseksi tuli 3,3 (asteikko 1–5). Innostuneisuus oli korkeammalla tasolla kuin suomalaisissa yrityksissä keskimäärin samoin kuin tyytyväisyys lähiesimiehen johtamistapaan. Työpaikkakiusaamisessa on nollatoleranssi. Kiusaamistapauksien selvittäminen ja käsittely kuuluvat henkilöstötutkimuksen käsittelyprosessiin.

Tietotekninen osaaminen työtehtävien edellyttämällä tasolla

Tavoite on toteutunut osittain ja tavoitteena on edelleen kehittää henkilöstön osaamista vastamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.  Jokainen suoritti vuonna 2018 sähköisen tietosuojakoulutuksen, jonka testi tuli läpäistä hyväksyttynä.  Koulutus uusitaan vuosittain.                        

Yhteistyön kehittäminen yli organisaatiorajojen

Yhteistyö koetaan edelleen sujuvammaksi oman organisaation sisällä kuin organisaatioiden välillä.  Tavoitteena on edelleen kehittää sisäistä yhteistyötä prosessien kehittämisellä ja lisäämällä yhteistyötä yli vastuurajojen.  

Työskentely yhtiössä on turvallista              

Tavoitteena oli nolla työtapaturmaa ja työturvallisuuden jatkuva parantaminen. Tapaturmataajuus 9,4 laski edellisestä vuodesta. Työturvallisuuden parantamisessa näkökulmana on huolehtia työturvallisuudesta päivä kerrallaan eli ”työpäivän päätteeksi terveenä kotiin” kiinnittäen erityisesti huomiota työskentelyssä mahdollisten vaarojen ja riskien ennakointiin.

Turvallisuushavainnot osaksi jokapäiväistä työtä

Tavoite on toteutunut, sillä työturvallisuushavaintoja tehtiin noin 2000 kappaletta. Tavoitteena on sopia työryhmissä  yhteisesti tavoitteet turvallisuushavaintojen ja kierrosten osalta. Myös ulkopuolisten urakoitsijoiden tapaturmat tilastoitiin.

Työturvallisuuskierrokset ja työturvallisuusasioiden säännöllinen käsittely ja dokumentointi tuotannollisissa ryhmissä toteutui.  Työturvallisuusrastirata toteutettiin kesätyöntekijöille.

Vuonna 2018 otettiin käyttöön sähköinen ja mobiilisti toimiva työturvallisuussovellus.

Tavoitteiden tarkennukset

Päämäärä   Tavoite/Toimenpide 2018  Toteutuminen  Tavoite/Toimenpide 2019
Vantaan Energiassa on hyvä olla töissä Henkilöstötyytyväisyys 3,7 Henkilöstötyytyväisyys 3,3 Henkilöstötyytyväisyys 3,7
Työskentely yhtiössä on turvallista Kukaan ei koe työpaikkakiusaamista Henkilöstötutkimuksen mukaan muutama henkilö kokee työpaikkakiusaamista  Kukaan ei koe työpaikkakiusaamista tai seksuaalista häirintää
  Kehitetään järjestelmien ja pääkäyttäjien tietoturvaosaamista. Jokainen pääkäyttäjä suorittaa pääkäyttäjille laaditun sähköisen tietoturvakoulutuksen 99 % suoritti koulutuksen Jokainen työntekijä suorittaa sähköisen tietoturvallisuuskoulutuksen.
  Työpäivän päätteksi terveenä kotiin. Tapaturmataajuus max. 10 Ei toteutunut. tapaturmataajuus oli 10,9. Työpäivän päätteksi terveenä kotiin. 0 tapaturmaa.
  2000 työturvallisuushavaintoa Tavoite saavutettiin. 2000 työturvallisuushavaintoa
  Käsivammojen ja liukastumisten ennaltaehkäiseminen  Tavoite  toteutui osoittain  
  Sähköinen työsuojelun riskiarviointi käyttöön  Tavoite toteutui. Quenticin käyttöönotto Työturvallisuussovellus Quentic on kaikilla sujuvassa käytössä
  Kesätyöntekijöille turvallisuusperehdytys Turvallisuuspuistossa Tavoite toteutui  

Lisää tietoa henkilöstöstä ja työturvallisuudesta