Siirry sisältöön

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä reilut 20 % vuodesta 2013. Vuodesta 2014 päästöt ovat laskeneet kuutisen prosenttia. Vuosi 2015 oli jätevoimalan ensimmäinen täysi toimintavuosi.

Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna.

Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perustuva tarkkailumenetelmä ainoana Suomessa. Muiden yksiköiden hiilidioksidipäästöjä seurataan laskennallisesti polttoaineen kulutukseen, polttoaineiden lämpöarvioihin ja päästökertoimiin perustuen.

Energiankäytön tehostamista energiatehokkuussopimuksilla

Olemme sitoutuneet kansallisiin energiatehokkuussopimuksiin ja solmineet kolme sopimusta: tuotannon, verkkoyhtiön sekä myynnin ja kaukolämpöverkkojen yhteisen sopimuksen. Tavoitteenamme on tehostaa omaa energiakäyttöämme 5 % ja tukea asiakkaittemme energiatehokkuustoimia, joilla saavutetaan 9 % säästö.

Hiilidioksidipäästöt

Vantaan tuotanto yhteensä 2013 2014 2015
 t  781 167  660 608  609 676
 g/ kWh  317  285  267
 Osuustuotanto      
 t  75 229  63 772  49 301
 g/ kWh  99  127  94