Siirry sisältöön

Sähkön ja lämmön tuotanto

Polttoaineen kulutus

Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2015 olivat jäte, kivihiili ja maakaasu.

Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa uusioenergiaksi  jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuodessa runsaat 300 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioenergian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonvaroja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua.

Vuonna 2015 jätettä poltettiin noin 340 000 tonnia. Jätteen käyttö polttoaineena kasvoi edellisvuodesta, koska 2015 oli jätevoimalan ensimmäinen täysi toimintavuosi, ja jätettä toimitettiin myös normaalin hankinta-alueen ulkopuolelta Lounais-Suomesta.

Martinlaakson voimalaitoksen pääpolttoaineet ovat kivihiili ja maakaasu. Lämpökeskusten pääpolttoaineena on maakaasu lentokentän lämpökeskusta lukuun ottamatta. Se käyttää polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä.

Fossiilisia polttoaineita käytettiin kaiken kaikkiaan vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lämmin sää ja sähkön alhainen markkinahinta vähensivät erityisesti kaasun käyttöä.

Sähkön tuotanto

Vantaan Energian sähköntuotannon perusta on oma yhteistuotanto, jonka osuus tuotannosta oli 50 % vuonna 2015. Jätevoimalassa tuotettiin sähköä 210 GWh (edellisvuonna 114) ja Martinlaakson voimalaitoksella 325 GWh (edellisvuonna 409). Vesivoimalla tuotettiin sähköä kaikkiaan 296 GWh (263). Tuulisähkön tuotanto oli 36 GWh (18).

Sähkön markkinahinta pysytteli alhaisella tasolla myös 2015, minkä vuoksi sähköntuotanto Martinlaakson voimalaitoksessa ei ollut kannattavaa varsinkaan maakaasulla. Norjan vesivoimaloissakin sähköä tuotettiin poikkeuksellisen vähän alhaisesta markkinahinnasta johtuen.

Lämmön tuotanto

Vantaan Energia tuotti itse lähes kaiken toimittamansa kaukolämmön, jonka määrä oli 1 721 GWh (1 767 vuonna 2014). Vuonna 2014 käynnistyneessä jätevoimalassa lämpöä tuotettiin 828 GWh (545), jolloin sen osuus lämmöntuotannosta oli 48 %. Martinlaakson voimalaitoksen tuotantomäärä oli 821 GWh (973), ja osuus lämmöntuotannosta 48 %. Lämpökeskuksilla tuotettiin 72 GWh (250) eli 4 % kokonaistuotannosta. Helsinkiin ja Keravalle myytiin lämpöä yhteensä 41 GWh (9) ja vastaavasti ostettiin 6 GWh (37). Lämpökeskuksissa tuotettiin prosessihöyryä teollisuusasiakkaille 27 GWh (26).

Lämmön tuotanto jäi edellisvuotta pienemmäksi lauhan sään takia.  Esimerkiksi helmikuun keskilämpötila oli 5,6 astetta korkeampi kuin vertailukaudella.

Polttoaineiden kulutus Vantaalla (GWh)

  2013 2014  2015
 Syntypaikkalajiteltu sekajäte   0  665  1 030
 Maakaasu  1 252  763  310
 Kivihiili  1 596  1 198  1 185
 Öljy  4  28  43

Tuotettu Energia Vantaalla (GWh)

        2013 2014 2015
Sähkö  652  523  535
Lämpö  1 790  1 767  1 721
Höyry  29  26  27