Siirry sisältöön

Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2020

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.  Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin.

Vuonna 2014 päivitimme vision ja strategian vuoteen 2020. Jatkumona strategiatyölle samana syksynä päivitettiin  myös vastuullisuuslupaukset ulottumaan vuoteen 2020. Vuonna 2015 vastuullisuuslupauksia päivitettiin lisää:

Ilmastonmuutoksen hillintä

 • Uusiutuvan energian osuus on 35 % energiantuotannosta.
 • Uusiutuvan ja muun päästökaupan ulkopuolisen energian osuus on 55 % energiantuotannosta.
 • Energiantuotanto Vantaalla perustuu tehokkaaseen yhteistuotantoon. Yhteistuotantolaitoksissa tuotetaan 90 % lämmöstä.
 • Autamme asiakkaitamme säästämään energiaa kertomalla konkreettisia vinkkejä erityisesti sähköisten kanavien kautta.
 • Kasvatamme uusiutuvien energialähteiden osuutta loppuasiakasmyynnissä.

Luotettava energiantoimitus

 • Sähkön luotettava toimitus on parempi kuin muissa vastaavissa taajamissa. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriöt ovat alle 0,2 tuntia asiakasta kohden vuodessa.
 • Lämpöenergian luotettava toimitus on alan vertailussa hyvällä tasolla. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriömme lämmityskaudella ovat alle 0,8 tuntia asiakasta kohden vuodessa.
 • Liiketoiminnalle kriittiset toimittajat ja urakoitsijat on sitoutettu sopimuksin osaksi huoltovarmuusketjuamme 2016.
 • Helpotamme asiakkaidemme asiointimahdollisuuksia kehittämällä sähköisiä palveluitamme. Sähköisiksi soveltuvien palvelujen asioinnista 70 % hoidetaan sähköisessä palvelukanavassa vuonna 2016.

Paikallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

 • Lämpökeskuksille ja Martinlaakson voimalan yksiköille tehdään IE-direktiivin (teollisuuden päästödirektiivi) vaatimusten mukaiset muutostyöt vuoteen 2020 mennessä.
 • Sitoudumme vähentämään typenoksidien ominaispäästöjä ilmaan vanhoilla saneerattavilla lämpökeskuksilla ja Martinlaakson voimalaitoksella 30 % ja rikkidioksidin ominaispäästöjä 50 % verrattuna vuoteen 2013.
 • Toteutamme yhdessä Vantaan kaupungin kanssa kattavan latausverkon ja latauspalvelun edistämään sähköistä liikennettä.
 • Haastamme mukaan kaikki vantaalaiset tekemään tekoja tavoitteessamme tehdä Vantaasta Suomen roskattomin kaupunki. Opastamme vantaalaisia vähentämään tavaroiden kulutusta, lisäämään lajittelua ja kierrätystä sekä kerromme sekajätteen energiakäytön ympäristövaikutuksista

Vastuumme sidosryhmille

 • Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on nolla työtapaturmaa.
 • Teemme eettisen ohjeiston yhteistyökumppaneillemme vuoden 2016 aikana.
 • Kannamme osaltamme vastuun nuorten ja vaikeasti työllistettävien työllistämisestä ja energia-alan tiedon lisäämisestä (huomioiminen rekrytoinnissa, kesätyö- ja harjoittelupaikat, oppilaitosyhteistyö).
 • Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Entistä paremman palvelukokemuksen aikaansaamiseksi kehitämme edelleen tapaamme kuunnella asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia vuoden 2016 aikana.
 • Julkaisemme vuosittain yhteiskuntavastuustamme kertovan raportin.

Lue lisää vuoden 2015 yhteiskuntavastuuraportista