Siirry sisältöön

Eettiset periaatteet

Vantaan Energian eettiset ohjeet tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Ne käsittelevät yrityskulttuuriamme, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattamiseen. Jokaiselta työntekijältämme edellytetään eettisten ohjeiden mukaista toimintaa. Liiketoiminnassamme täytämme kaikki lainsäädännön, liiketoimintaperiaatteiden ja kulloinkin sovellettavien ohjeiden vaatimukset.

Ympäristö

Ympäristötyömme perustuu lainsäädännön ja ympäristön vaatimuksiin. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja niiden mukaiseen yhteiskuntavastuuseen. Kaikkia toimintojamme ohjaa ISO 14001 -standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Asiakastiedot

Asiakaspalvelussamme tai asiakastietojärjestelmiemme parissa työskentelevät tuntevat ja sitoutuvat noudattamaan sähkömarkkinalain (pykälät 14 ja 16) syrjimättömyyteen liittyviä säädöksiä.

Lahjat, lahjoitukset ja tuki

Henkilöstömme välttää merkittävien lahjojen tai tarjoiluiden vastaanottamista ja antamista, koska hyvää tarkoittavakin lahja tai tarjoilu voidaan katsoa lahjukseksi ja voi aiheuttaa eturistiriitoja.

Emme tue suoraan tai välillisesti mitään poliittista puoluetta, muita poliittisia organisaatioita tai yksittäisiä poliitikkoja.

Henkilöstö

Henkilöstömme välttää ristiriitatilanteita henkilökohtaisten ja yhtiön etujen välillä. Edellytämme, että työntekijämme välttävät mahdollisia eturistiriitatilanteita toimittajien, asiakkaiden, kilpailijoiden, poliittisten päättäjien ja muiden kolmansien osapuolien kanssa.

Kunnioitamme oikeutta sananvapauteen ja henkilökohtaisten mielipiteiden esittämiseen. Yksityishenkilönä ilmaistut mielipiteet edustavat henkilökohtaisia näkemyksiä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisen työjärjestön ILO:n ydinsopimuksissa eriteltyjä periaatteita, joita ovat järjestäytymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin, yhtäläinen korvaus miehille ja naisille samanarvoisesta työstä, pakkotyön lakkauttaminen, rotuun, sukupuoleen, ihonväriin, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, syntyperään tai yhteiskunnalliseen asemaan perustuvan syrjinnän poistaminen sekä lapsityövoiman käytön lakkauttaminen.

Emme salli työyhteisössämme missään muodossa henkistä tai fyysistä väkivaltaa, työssä kiusaamista tai työsyrjintää.

Jatkuvalla vaarojen ja riskien arvioinnilla sekä havainnoimalla työturvallisuuspoikkeamia pyrimme siihen, että jokainen pystyy työskentelemään turvallisesti ilman työtapaturmia tai työstä johtuvaa sairastumista.

Matkustussääntömme selkeyttää ja yhtenäistää matkustuskäytäntöä. Vastaamme itse työntekijöidemme työmatkoista aiheutuvista matkakustannuksista (matkustus- ja majoituskulut). Emme maksa asiakas- ja yhteistyökumppaneiden matkoja.