Siirry sisältöön

Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa

Olemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista.

Tuulivoima

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Olemme osakkaana EPV Energia Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Innopower Oy:ssä. Vantaan Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2015 oli 39 GWh, mikä tarkoittaa 4 % yhtiön koko sähköntuotannosta.

EPV Tuulivoiman Torkkolan tuulivoimapuisto vihittiin käyttöön toukokuussa 2015. Vaasassa sijaitsevassa tuulipuistossa on 16 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 53 MW. Ilmajoella valettiin perustukset 17 voimalalle. Santavuoren Tuulipuiston on määrä valmistua 2016 syksyyn mennessä.

Hyötytuuli aloitti tuulivoimapuistohankkeet Raahen Nikkarinkaarrossa ja Annankankaalla. Kumpaankin tuulipuistoon pystytetään kymmenen voimalaa.

Aurinkovoima  

Suunnittelemme aurinkovoimalan rakentamista uuden toimitalon tai jätevoimalan vastaanottohallin katolle.

Vesivoima

Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus  sähköntuotannostamme on huomattava, 28 % vuonna 2015. Vantaan Energia tuottaa vesisähköä yhdessä neljän muun suomalaisen energiayhtiön kanssa Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Kolsin ja Harjavallan voimalaitokset sijaitsevat Kokemäenjoella, Korkea- ja Koivukosken voimalat Kymijoella. Voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho on 66 MW. Vuonna 2015 ne tuottivat meille yhteensä 70 GWh sähköä.

Hiitolanjoella, Etelä-Karjalassa, toimii Lahnasenkosken voimalaitos, jonka omistamme kokonaan. Kulttuurihistoriallisestikin arvokkaan voimalan sähköntuotanto oli 3 GWh.

Kotimaisten vesivoimaomistusten ohella meillä on omistusosuudet norjalaisista Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitoksista. Voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 1100 MW. Vuonna 2015 ne tuottivat meille vesivoimaa yhteensä 214 GWh.

Voimalaitoskohtaiset sijainti- ja tuotantotiedot löytyvät  kartalta

Ydinvoima

Olemme mukana Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fennovoiman ydinenergiahankkeissa omistusosuuksiemme kautta.

Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevien TVO:n voimalaitosten (Olkiluoto 1 ja 2) yhteinen sähköntuotanto oli 14,3 TWh, mistä Vantaan Energian osuus oli 153 GWh  eli 14 prosenttia sähköntuotannostamme.

Pitkään rakenteilla olleen Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2018 lopulla. Teollisuuden Voiman yhtiökokous päätti kesällä 2015, että OL4-laitosyksikölle ei haeta rakentamislupaa 2010 tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen voimassaoloaikana ja periaatepäätös raukesi.

Valtioneuvosto myönsi marraskuussa 2015 Posivalle luvan rakentaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos Olkiluotoon. Säteilyturvakeskus oli katsonut lausunnossaan, että laitos voidaan rakentaa turvalliseksi.

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan on määrä valmistua vuonna 2024. Hanhikivi 1:ksi nimetyn laitosyksikön rakentamislupahakemus on työ- ja elinkeinoministeriön käsiteltävänä. Elokuussa 2015 saatiin riittävä varmuus siitä, että Fennovoiman omistajuudelle asetettu 60 % kotimaisuusehto täyttyy.