Siirry sisältöön

”Jätteenpolttoa tarvitaan”

Käyttöpäällikkö Kalle Patomeri

Patomeri

Vuosi 2015 jää historiaan Vantaan jätevoimalan ensimmäisenä kokonaisena käyttövuotena. Asiaankuuluvista alkuhankaluuksista huolimatta jätettä poltettiin odotettua enemmän, noin 340 000 tonnia. Ajatuksena on polttaa vain kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä, joka jouduttaisiin muuten viemään kaatopaikalle. Voimalaan tuodusta jätteestä arviolta yli 10 % olisi kuitenkin kierrätettävissä.

— Varsinkin metalliromua on ollut yllättävän paljon, yhteensä satojen tuhansien eurojen arvosta, käyttöpäällikkö Kalle Patomeri summaa.
Jätteen seasta on paljastunut kylpyammeita, auton konepeltejä ja kauppojen rullakoita. Loppujen lopuksi pienetkin metallinpalat päätyvät uudelleenkäyttöön, koska metallit erotellaan tuhkan joukosta.

Vähäpäästöistä energiantuotantoa

Jätteenpoltossa syntyvien savukaasujen puhdistuksessa onnistuttiin erinomaisesti niin rikkidioksidin, raskasmetallien kuin pienhiukkastenkin osalta. Vain typen oksidien osalta lähestyttiin raja-arvoja päästöjen ollessa vajaat 90 % sallituista. Typpipäästötkin vähenevät, kun puhdistusjärjestelmän ohjaukseen tehdään parannuksia.
EU:n tiukentuvista päästörajoista ei pitäisi koitua ongelmia.
— Päästöjen minimoimiseen kannatti panostaa alusta alkaen. Myöhemmässä vaiheessa se olisi tullut kalliimmaksi, käyttöpäällikkö perustelee.
Jätevoimala on pienentänyt Vantaan Energian hiilidioksidipäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi.

Täydellinen lajittelu utopiaa

Julkisessa keskustelussa jätteiden poltto ja kierrätys esitetään joskus toisensa poissulkevina vaihtoehtoina. Kalle Patomeren mukaan kumpaakin tarvitaan, polttoakin vielä pitkään.
— En usko, että elävässä elämässä ylletään koskaan täydelliseen lajitteluun. Ehkä joskus tulevaisuudessa, kun materiaalit muuttuvat yhä arvokkaammiksi, ei juuri mitään laiteta enää hukkaan.

Vielä lähivuosina polttoaineesta on luvassa suorastaan ylitarjontaa, koska Vantaalle tuodaan jätettä Turun seudulta saakka. Pääkaupunkiseudulla yksin muuttovoitto pitää huolen siitä, että kotitalousjätteen kokonaismäärä kasvaa, vaikka jätteen määrä henkeä kohden vähenisi. Ja jos niikseen tulee, jätekattilassa pystytään yhtä hyvin polttamaan myös puuta ja haketta.