Siirry sisältöön

Energian toimitusvarmuuden tavoitteet

Meidän tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaille sähköä ja lämpöä luotettavasti – vuoden ja vuorokauden ympäri.

Tavoitteenamme on, että sähkön toimitusvarmuus Vantaalla on parempi kuin vastaavilla taajama-alueilla muualla Suomessa. Toimitushäiriöiden tulee jäädä alle 0,2 tuntiin asiakasta kohden vuodessa.

Sähkönjakelun toimitushäiriöt vuonna 2015 olivat 0,08 tuntia asiakasta kohden. Toimitusvarmuuden lisäämiseksi on jakeluverkon muuntamoautomaatiota lisätty ja kunnossapito-ohjelma on toteutettu suunnitelman mukaan.

Lämmön toimitusvarmuuden pitää yltää hyvälle tasolle alan sisäisessä vertailussa. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriöt lämmityskaudella ovat alle 0,8 tuntia asiakasta kohden vuodessa.

Vuonna 2015 tavoite ei toteutunut, vaan lämmönjakelun keskeytysaika oli lämmityskaudella 1,4 tuntia asiakasta kohden. Uusien asiakkaiden liittämisestä aiheutunut keskeytysaika oli 0,3 tuntia asiakasta kohden. Vikojen ja vaurioiden korjauksista aiheutunut keskeytysaika oli 1,1 tuntia asiakasta kohden.

Toimitusvarmuuden parantamiseksi kaukolämpöverkon perusparannukseen kohdennetaan merkittävästi resursseja. Perusparantamisen strategia on tunnistaa kriittiset johto-osuudet ja kohdistaa saneeraus niihin. Perusparantaminen on osa tuotannon kokonaisoptimointia.

Liiketoiminnan kannalta kriittiset toimittajat ja urakoitsijat on sitoutettu sopimuksin ja koulutettu osaksi huoltovarmuusketjuamme vuonna 2016.

Liiketoiminnan kriittisiksi luokiteltuihin toimittaja- ja urakkasopimuksiin on sisällytetty Huoltovarmuuskeskuksen SOPIVA-lausekkeet, joihin toimittajat ja urakoitsijat sitoutuvat. Kriittiset sopimuskumppanit ovat myös tehneet  Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n laatiman riskikartoituksen itsearvioinnin.

Helpotamme asiakkaidemme asiointimahdollisuuksia kehittämällä sähköisiä palveluitamme. Sähköisiksi soveltuvien palvelujen asioinnista 70 prosenttia hoidetaan sähköisessä palvelukanavassa 2016.

Vuonna 2015 asioinnista tapahtui sähköisesti 63 prosenttia. Erityisen hyvin olemme onnistuneet lisäämään sähköisten laskujen määrää.

Lue lisää vuoden 2015 yhteiskuntavastuuraportista