Siirry sisältöön

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi omassa energiantuotannossamme myös hankkeissa, joissa olemme mukana osaomistajana.

Vantaan Energia on asettanut tavoitteeksi, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta on 35 % vuonna 2020.

Vuonna 2015 uusiutuvan energian osuus oli 29 %. Uusiutuvia energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, vesi ja tuuli. Jätevoimalan polttoaineesta arviolta 50 % on biohajoavaa.

Tuulisähkön tuotanto kasvoi tuntuvasti 2015, kun Torkkolan tuulivoimapuisto aloitti toimintansa Vaasassa.

2020 uusiutuvan ja muun päästökaupan ulkopuolisen energian osuuden tulisi olla 55 %.

Uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen tuotannon osuus energiantuotannosta oli 51 % vuonna 2015. Ydinvoiman ohella päästökaupan ulkopuolista energiaa on se osuus jätteestä, jota ei luokitella uusiutuvaksi, esimerkiksi pakkausmuovit. Tällaisen jätteen osuus sekajätteestä on noin 50 %.  Syksyllä 2014 käyttöönotetun jätevoimalan ansiosta fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö on Vantaalla vähentynyt noin 40 % ja tuotannon hiilidioksidipäästöt runsaat 20 %.

Vantaalla tapahtuva energiantuotanto perustuu tehokkaaseen yhteistuotantoon. Vuonna 2020 yhteistuotantolaitoksissa tuotetaan 90 % lämmöstä.

Tavoite ylittyi vuonna 2015 kun yhteistuotantolaitoksissa tuotettiin 96 % kaukolämmöstä. Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa.

Tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta loppuasiakasmyynnissä.

Tarjoamme asiakkaille useita erilaisia uusiutuvia sähkö- ja lämpötuotteita, muun muassa vesi- ja tuulisähköä sekä uusiolämpöä.

Autamme asiakkaitamme säästämään energiaa antamalla käytännönläheisiä neuvoja.

Vantaan kouluille on toimitettu energiansäästöön liittyvää materiaalia. Asiaa on käsitelty verkkosivuilla ja asiakaslehdessä. Asiakaspalvelu on antanut neuvoja kasvotusten, puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Internetissä tarjottava sähkönkulutuksen seurantapalvelu on kasvattanut käyttäjämääräänsä vuosi vuodelta, niin myös 2015. Yhä suurempi määrä asiakkaistamme pystyy seuraamaan kulutustaan ja tarvittaessa vaikuttamaan siihen.

Lue lisää vuoden 2015 yhteiskuntavastuuraportista

Vantaan tuotannon hiilidioksidipäästöt (t)

ymparisto 071