Siirry sisältöön

Pidämme huolta osaamisestamme

Osaaminen on yksi Vantaan Energian perusarvoista. Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät turvaavat konsernin menestyksen ja takaavat luotettavan asiakaspalvelun. Investoimalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja hyvinvointiin pyrimme varmistamaan, että henkilöstö viihtyy meillä.

Kehityskeskusteluja kaksi kertaa vuodessa

Esimiehillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä, osaamistarpeiden ennakoinnissa sekä seuraajasuunnittelussa, jotta pystymme varmistamaan jatkossakin oikeanlaisen ja riittävän osaamisen.

Osaamisen kehittämisestä sovitaan yhdessä henkilön ja esimiehen välillä, samalla kun vuosittaisissa kehityskeskusteluissa keskustellaan myös vastuiden ja tehtävien kehittämisestä. Käytössämme on myös lyhyempi välikehityskeskustelu, jossa vuoden puolessa välissä arvioidaan tavoitteiden saavuttamista keskittyen erityisesti osaamisen kehittämiseen.

Noin kaksi vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä henkilön kanssa keskustellaan osaamisen ja tehtävien siirtämisen suunnitelmasta sekä työkuntoon ja jaksamiseen liittyvistä asioista. Tällä tavoin valmistaudumme tehtävien ja hiljaisen tiedon siirtymiseen organisaatiossa.

Osaamisen kehittämistä monin eri keinoin

Uutena osaamisen kehittämisen muotona käynnistimme kolmen muun vantaalaisen yrityksen kanssa verkostomentoroinnin. Verkostomentorointiin osallistui 17 henkilöä. Yritysten HR-asiantuntijat etsivät henkilöille parin hänen toivomaltaan osaamisalueelta. Parit tapasivat keskimäärin kahden kuukauden välein.

Lue verkostomenterointihankkeeseemme osallistuneen Nooran ajatuksia osallistumisesta 

Vuonna 2015 järjestimme sisäisiä koulutuksia muun muassa toimistojärjestelmistä (Office, Lync, OneNote). Koulutusten tavoitteena oli lisätä henkilöstön valmiuksia siirtyä paikattomaan työkulttuuriin, jossa suurimmalla osalla henkilöstöstä ei ole ns. omaa vakituista työpistettä, vaan työpiste valitaan kulloisenkin tehtävän mukaan.

Tuotannon ja lämmönjakelun toimintajärjestelmän käytöstä annettiin koulutusta Tuotannon henkilöstölle useaan otteeseen. Tehtävien muokkaaminen laajentamalla ja kehittämällä vastuita on myös paljon käytetty tapa lisätä henkilöstön osaamista.

Vuonna 2015 keskimääräinen koulutuspäivien lukumäärä per henkilö oli 4,1. Suurin osa koulutuksista (41,1 %) liittyi tutkintoon johtaviin koulutuksiin kuten esimerkiksi voimalaitoskäyttäjän tutkinnon suorittamiseen. Tähän koulutukseen osallistui 17 henkilöä. 

Lakisääteisiä koulutuksia, joita ovat esimerkiksi työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset, suoritettiin seuraavaksi eniten (32,7 %). Ympäristö- ja laatujärjestelmiin liittyviä koulutuksia oli kolmanneksi eniten (9,5 %).