Siirry sisältöön

Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Sovellamme yhteiskuntavastuun raportoinnissamme nyt GRI-standardin G4 (Global Reporting Initiative) -ohjeita. Aikaisemmin raportoinnissamme on noudatettu G3-ohjeita. Raportoinnissa on huomioitu myös energia-alan toimialakohtainen ohje. Olemme julkaisseet yhteiskuntavastuuraportin vuodesta 2002 lähtien.

Raportin vastaavuutta GRI-ohjeistoon kuvataan GRI-sisältövertailussa. Raportointikausi on 1.1.–31.12.2015, sama kuin Vantaan Energian tilikausi.

Oman arviointimme mukaan yritysvastuuraportointimme noudattaa GRI G4-raportointiohjeiston suppeaa sovellustasoa (core). Tasoarvion on tarkistanut riippumaton, ulkopuolinen todentaja Inspecta Sertifiointi Oy core-tason mukaisesti.

Raportointi kattaa Vantaan Energia Oy:n ja sen tytäryhtiön Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n vastuullisuuteen kohdistuvat vaikutukset vuonna 2015. Osakkuusyhtiöiden toiminnasta raportoidaan vain pääkohdat.

Lue yhteiskuntavastuuraporttia 2015