Siirry sisältöön

Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2014 ja 2015 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset.

Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2015 kohdistuivat jätevoimalalle sekä lentokentän lämpökeskuksen saneeraukseen ja sähköautojen latauspisteiden investointeihin. 

Ympäristöinvestoinnit

1 000 euroa 2015 2014
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 3 751 20 161
 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu  159  244
 Maaperän ja pohjaveden suojelu  282  582
 Jätehuolto  2  13
 Jätevesien käsittely  667  1 080
 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet  0  35
 Ympäristöinvestoinnit yhteensä  4 861  22 095
 Ympäristöinvestointien osuus vuosi-investoinneista  13 %  30 %

Ympäristökustannukset

1 000 euroa 2015 2014
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu   1 556  2 149
 Maaperän ja pohjaveden suojelu  26  30
 Jätehuolto  204  194
 Jätevesien käsittely  366  355
 Melun ja tärinän torjunta  0  4
 Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet  83  269
     
     

Aktivoitujen ympäristömenojen suunnitelman mukaiset poistot

1 000 euroa 2015 2014
 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu  135  101
 Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu  190  182
 Maaperän ja pohjaveden suojelu  190  185
 Jätevesien käsittely  240  206
 Energiatehokkuuden edistäminen  36  36
 Ympäristövuosikustannukset yhteensä  3 026  3 711
 Ympäristövuosikustannusten osuus kokonaiskustannuksista  1,5 %  1,7 %
     

Lue lisää vuoden 2015 yhteiskuntavastuuraportista