Siirry sisältöön

Tulokset ja tavoitteet

Vantaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kannustava johtaminen, joka tähtää henkilöstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. Uuden oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin ja tarpeisiin ja menestymään kovassa kilpailussa.

Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita.

Henkilöstöjohtamisessa keskitymme:

  • Työturvallisuus näkyy vahvasti työkulttuurissamme.
  • Hyvällä henkilöstö- ja itsensä johtamisella saadaan aikaiseksi paljon.
  • Suunnittelemme resursointia paremmin.
  • Osaamme käyttää tietojärjestelmiä tehokkaasti.

Vantaan Energiassa on hyvä olla töissä

Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 3,7 (asteikko 1–5),  ja se tulos saavutettiin myös vuonna 2015. Työpaikkakiusaamisessa on nollatoleranssi, ja vuonna 2015 henkilöstötutkimuksen perusteella yksi henkilö koki työpaikkakiusaamista.

Parempi valmistautuminen kehityskeskusteluihin

Vuonna 2015 kehityskeskusteluiden yhteydessä arvioitiin, ovatko osapuolet valmistautuneet kehityskeskusteluun. Valmistautuminen on kehittynyt, ja sen kehittäminen on edelleen ajankohtaista.

Tietotekninen osaaminen työtehtävien edellyttämällä tasolla

Tavoite on toteutunut osittain ja tavoitteena on edelleen kehittää henkilöstön tietoturvaosaamista. Jokainen suorittaa vuonna 2016 sähköisen tietoturvakoulutuksen, jonka testi tulee läpäistä hyväksyttynä.                          

Esimiesten työssä jaksamisen kehittäminen

Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella esimiesten jaksaminen on parantunut.  Tavoitteena on kehittää sisäistä yhteistyötä vähentämällä paikkasidonnaisuutta ja kehittämällä  työskentelytapoja uuden työympäristökonseptin avulla.

Työskentely yhtiössä on turvallista              

Tavoitteena oli nolla työtapaturmaa ja työturvallisuuden jatkuva parantaminen. Tavoitteeseen ei päästy, vaan työtapaturmien määrä lisääntyi ja tapaturmataajuus kasvoi.  Otimme uudeksi näkökulmaksi työturvallisuuden parantamiseen huolehtia työturvallisuudesta päivä kerrallaan eli ”työpäivän päätteeksi terveenä kotiin”. Tapaturmataajuudessa uusi tavoite on alle 10.

Turvallisuushavainnot osaksi jokapäiväistä työtä

Tavoite on toteutunut, sillä työturvallisuushavaintoja tehtiin yli 2 000 kappaletta. Tavoitteena on sopia työryhmissä  yhteisesti tavoitteet turvallisuushavaintojen ja kierrosten osalta. Työturvallisuudessa parhaiten edistyneet ryhmät palkitaan. Myös ulkopuolisten urakoitsijoiden tapaturmat tilastoitiin.

Parhaiden työturvallisuuskäytännöt opitaan vierailemalla muissa yrityksissä. Vuonna 2015 toteutettiin kaksi vierailua. Vuonna 2016 järjestetään henkilöstölle luento työturvallisuuden parantamisesta sekä inhimillisten virheiden vaikutuksista työturvallisuuteen.

Työturvallisuuskierrokset ja työturvallisuusasioiden säännöllinen käsittely ja dokumentointi tuotannollisissa ryhmissä toteutui.  Työturvallisuusrastirata toteutettiin kaksi kertaa.

Työsuojelun riskinarviointien tehokkaampi hyödyntämisessä tavoite toteutui osittain. Vuonna 2016 otetaan käyttöön sähköinen työsuojelun riskienarviointilomake.

Lue lisää vuoden 2015 yhteiskuntavastuuraportista

Työntekijöiden määrä 2015

henkilosto-03

Palveluvuosijakauma

henkilosto-06