Siirry sisältöön

Tehokas yhteistuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä.

Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoaineita ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. Martinlaakson voimalaitoksen hyötysuhde on korkea; lähes 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan talteen.

Martinlaakson voimalaitos

Martinlaakson voimalaitoksen muodostaa kaksi voimalaitosyksikköä. Martinlaakso 2:een kuuluu höyrykattila ja turbiinilaitos generaattoreineen. Martinlaakso 4 sisältää kaasuturbiinin ja lämmöntalteenottokattilan.

Voimalaitoksen yhteenlaskettu sähköteho on 172 megawattia (MW) ja lämpöteho 250 MW. Martinlaaksossa kivihiilen sähköteho on 80 MW ja kaukolämpöteho 150 MW, maakaasun sähköteho on 92 MW ja kaukolämpöteho 100 MW.

Martinlaakson voimalaitoksessa on tehokas rikinpoistolaitos, jossa savukaasuista puhdistetaan rikkidioksidi, pääosa raskasmetalleista ja useita muita haitallisia aineita.

Jätevoimala

Vuosi 2015 oli jätevoimalan ensimmäinen täysi toimintavuosi. Myös jätevoimalan toiminta perustuu tehokkaaseen yhteistuotantoon. Lisäksi jätevoimalan yhteydessä on erillinen kaasuturbiinilaitos, jonka savukaasujen avulla lisätään voimalan energiatehokkuutta.

Jätevoimalan hyötysuhde on korkea: yli 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan talteen, noin 60 % energiasta muutetaan kaukolämmöksi ja 40 % sähköksi.

Jätevoimalan yhteenlaskettu sähköteho on 82 MW ja lämpöteho 140 MW. Jätteellä tuotettu sähköteho on 35 MW ja kaasuturbiinilla kombikäytössä 47 MW. Jätteellä tuotettu kaukolämpöteho on 110 MW, ja kaasuturbiinilaitos lisää tehoa 30 MW:lla. Myös jätevoimalan savukaasujen puhdistusprosessi on erittäin tehokas. Savukaasut puhdistetaan mm. sähkösuodattimessa ja reaktorissa, jossa niiden sekaan syötetään kalkkia ja aktiivihiiltä.

Lämpökeskukset

Lämpökeskuksia käytetään kaukolämmöntuotannon turvaamiseksi. Niiden lämpöteho on yhteensä 571 MW.

Lämpökeskusten hyötysuhteet (%)

ymparisto-12

Vantaan Energian lämmöntuotanto energialähteittäin (GWh)

    2013 2014 2015  
Maakaasu   823 538 204  
Kivihiili   960 742 732  
Öljy   7 18 34  
Jäte   0 495 778  

Vantaan Energian sähköntuotanto energialähteittäin (GWh)

  2013 2014 2015
Maakaasu  267 122 73
Kivihiili 464 347 296
Öljy 0 4 4
Turve 5 5 5
Vesivoima 499 267 296
Bioenergia 7 3 3
Tuulivoima 19 18 39
Ydinvoima 157 158 153
Jäte ja muu polttoaine 0 104 188