Siirry sisältöön

Paikallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvät vastuullisuustavoitteet

Energiantuotannon polttoprosesseissa syntyy typen, rikin, hiukkasten ja raskasmetallien päästöjä. Meillä tehdään jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että päästöt ilmaan ja niiden aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Päästöjä seurataan tarkoin, ja niistä raportoidaan viranomaisille säännöllisesti. Tärkeää on myös ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy.

Vanhoissa lämpökeskuksissa ja Martinlaakson voimalaitoksessa tehdään teollisuuden päästödirektiivin mukaiset muutostyöt vuoteen 2020 mennessä. Sitoudumme vähentämään typenoksidien ominaispäästöjä 30 % ja rikkidioksidin ominaispäästöjä 50 % vuoteen 2020 mennessä. Vertailuvuosi on 2013.

Vuodelle 2015 suunnitellut muutostyöt saatiin toteutettua. Lentokentän lämpökeskuksen polttoaine vaihdettiin raskaasta polttoöljystä kevyeen polttoöljyyn, ja vanhat polttimet viritettiin uudelleen. Lämpökeskuksen yhteydessä olevan öljyvaraston rakenteita tiivistettiin pohjaveden suojelemiseksi. Martinlaaksossa ja Koivukylän lämpökeskuksessa uudistustyöt aloitetaan vuonna 2016. Energiantuotannon vaikutukset paikalliseen ilmanlaatuun on todettu vähäisiksi.

Sähköisen liikenteen edistämiseksi toteutamme 2020 mennessä kattavan sähköautojen latausverkon ja latauspalvelun yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Kasvatimme vuonna 2015 latausverkkoaan kuudella latauspisteellä. Uudet asemat tulivat Hakunilan urheilupuistoon, Martinlaakson ostoskeskukseen ja tiedekeskus Heurekan parkkialueelle. Yhteistyökumppanimme latauspalvelun tarjonnassa on Liikennevirta. Lataaminen on toistaiseksi ilmaispalvelu rekisteröityneille asiakkaillemme.

Lue lisää vuoden 2015 yhteiskuntavastuuraportista