Siirry sisältöön

Ilmanpäästöjen vähentäminen

Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivi tiukentaa Martinlaakson voimalaitoksen ja vanhojen lämpökeskusten päästöraja-arvoja merkittävästi. Jätevoimala ja Variston lämpökeskus, jotka otettiin käyttöön vuonna 2014, rakennettiin alusta pitäen uusien määräysten mukaisiksi. Niillä ei saneeraustoimia tarvita.

Olemme sitoutuneet kansalliseen päästöjenvähennyssuunnitelmaan. Siihen otetuilla laitoksilla vähennetään rikin, typen ja pienhiukkasten päästöjä EU-direktiivin mukaisesti vuosina 2016 –2020.

Vanhojen tuotantolaitosten tulee vastata direktiivin vaatimuksiin vuodesta 2016 alkaen. Tätä varten olemme laatineet laitoksille saneeraussuunnitelman, jota on toteutettu vuodesta 2015 lähtien.

Uusia polttimia ja ruiskutusratkaisuja

Lämpökeskusten polttotekniikka uudistetaan, ja raskas polttoöljy korvataan kevyellä polttoöljyllä tai rikittömällä raskaalla polttoöljyllä.

Koivukylän lämpökeskuksella vähennetään kesällä 2016 typenoksidipäästöjä poltinmuunnosten avulla. Maakaasupolttimet joko uusitaan tai viritetään uudelleen. Lisäksi pohditaan savukaasujen takaisinkierrätystä.

Martinlaakson voimalan hiilikattila varustetaan uusilla polttimilla ja palamisilman vaiheistuksella. Typenoksidien vähentämiskemikaaliksi on valittu ammoniakin sijasta urea. Urearuiskutuksen asennus ja hiilenpolton palamisilman vaiheistus toteutetaan kesällä 2016. Tavoitteena on noin 60 % vähennys typenoksidipäästöihin. Tarvittaessa typenpoistoa voidaan tehostaa katalyytilla. Rikinpoistolaitoksen kapasiteettia lisätään letkupinta-alaa laajentamalla. Tämä uudistus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018.

Poltinmuutosten yhteydessä otetaan huomioon mahdollisuus korvata osa kivihiilestä biopolttoaineilla.

Lentokentän lämpökeskuksen uudistus

Lentokentän lämpökeskuksen savukaasupäästöt ovat puhdistuneet entisestään vuonna 2015 toteutetun saneerauksen ansiosta.

Polttoaine vaihdettiin raskaasta polttoöljystä kevyeen polttoöljyyn, ja vanhat polttimet viritettiin uudelleen. Toimenpiteiden seurauksena tuotetun energian ominaispäästöt vähenivät hiukkasten osalta noin 80 prosenttia. Rikkidioksidipäästöissä vähenemä oli lähes 100 %, ja typenoksideissakin noin 70 %.

Polttoaineena voidaan vaihtoehtoisesti käyttää vähärikkistä raskasta polttoöljyä, joka tuli markkinoille syksyllä 2015.

Rakenteet tiiviiksi

Remontin yhteydessä parannettiin lämpökeskuksen öljyvaraston maaperäturvallisuutta. Varasto sijaitsee osittain maan alla, kallioon louhitussa altaassa. Pohja- ja seinärakenteita tiivistettiin, koska uutena polttoaineena käytettävä kevyt polttoöljy on ominaisuuksiltaan huomattavasti helpommin ympäristöön leviävää kuin raskas öljy.

Tiivistysbetoniin lisättiin ainetta, joka tekee pinnat vesi- ja öljytiiviiksi. Laitosalueelta on noin kaksi kilometriä matkaa lähimpään pohjavesialueeseen, samoin kuin pääkaupunkiseudulle talousvettä tuovaan Päijänne-tunneliinkin.

Keskus tuottaa kaukolämpöä Vantaan Energian kaukolämpöverkkoon ja Finavialle lämpötilan laskiessa alle 15 pakkasasteeseen. Näin turvataan kaukolämmön häiriötöntä tuotantoa pakkaskausina. Niinä yhtenä tai kahtena päivänä vuodessa, jolloin lämpöverkossa ilmenee häiriöitä, lämpökeskus tuottaa kaiken Helsinki-Vantaan lentoasemalla tarvittavan lämmön ulkoilman lämpötilasta riippumatta.