Siirry sisältöön

Energiahäviöt sähkö- ja kaukolämpöverkoissa

Sähkön siirron häviöihin voidaan vaikuttaa verkon mitoituskriteerein ja ottamalla elinkaarikustannukset huomioon investointien suunnittelussa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähköverkon häviöt ovat vuosien ajan olleet alle kolme prosenttia, kun häviöprosentti on Suomessa keskimäärin 3,4 %.

Kaukolämpöverkon häviöt vuonna 2015 olivat 10,6 % (9,7). Verkkoa seurataan ja huolletaan jatkuvasti. Kuntokartoituksissa huomiota kiinnitetään erityisesti niihin verkon osiin, jotka ovat lämmön toimituksen näkökulmasta kriittisiä ja jotka sijaitsevat vilkkaasti liikennöidyillä alueilla kuten esimerkiksi alikulkutunneleissa tai paikoissa, joissa on ollut aikaisemmin vuotoja.

Vuonna 2015 jatkettiin kaukolämpöverkon lämpökamerakuvauksia helikopterista. Kameran avulla tutkittiin maanpinnan lämpötilaeroja mahdollisten vuoto- tai vauriokohtien löytämiseksi.

Lämpökamerakuvauksissa löytyi noin sata lämmintä kohtaa. Kaukolämpölinjoille näistä kohdistui muutamia kymmeniä. Muutamia selviä vuotokohtia löytyi, samoin useita huonoja liitoseristyksiä, jotka korjattiin vuoden 2015 aikana.

Betonielementtikanavia saneerattiin vuonna 2015 noin kaksi kilometriä. Vuotokohtien tarkentamisessa käytettiin myös kaukolämpökoira Jekkua hyvin tuloksin. Jekku on Suomen ensimmäinen kaukolämpöputkivuotojen etsimiseen koulutettu koira. 

Vuonna 2016 jatketaan kaukolämpöverkon vuotojen etsintää sekä saneerataan noin kaksi kilometriä betonielementtikanavia.

Lisää kaukolämpökoira Jekusta