Siirry sisältöön

Roskattoman kaupungin puolesta

Teemme työtä viihtyisämmän ja siistimmän asuinympäristön hyväksi yhdessä asukkaiden kanssa. Lokakuussa 2015 roskapoliisit3julkaisimme manifestin, jossa kaikki kaupunkilaiset kutsuttiin talkoisiin roskattoman Vantaan puolesta. Tavoitteena ei ole enempää eikä vähempää kuin tehdä Vantaasta Suomen roskattomin kaupunki – roska kerrallaan. Vantaan kaupunki on kampanjassa vahvasti mukana.

Roskaton Vantaa -kampanjalla tavoitellaan puhtaamman ympäristön ohella parempia kierrätyksen ja lajittelun kansalaistaitoja. Tehokas kierrätys on tärkeää myös jätevoimalan toimivuuden kannalta: jos ihmiset lopettaisivat lajittelun, voimalan kapasiteetti ei millään riittäisi paisuvien jätemäärien käsittelyyn. Jätevoimalaan halutaan vain kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä.

Jokainen yksityishenkilö, yritys tai yhteisö voi antaa oman lupauksensa roskattoman Vantaan hyväksi ja jakaa sen sosiaalisessa mediassa (#roskattominkaupunki).

Roskapoliisi avuksi

Kampanjan tehostamiseksi rekrytoimme loppuvuodesta kymmenen osa-aikaista roskapoliisia, jotka kiertävät mm. kouluissa ja taloyhtiöissä jakamassa ympäristö- ja kierrätystietoa. Hakijoita oli yhdeksänkymmentä.

Valittujen joukossa oli sekä naisia että miehiä, ja heidän ikäjakaumansa ulottui 16:sta 69:een ikävuoteen. Roskapoliisit liikkuvat Vantaalla talven ja kevään 2016 aikana. Lajittelukoulutuksen suorittaneen roskapoliisin voi pyytää paikalle kampanjan verkkosivujen kautta (roskatonvantaa.fi). Neuvontakäynnit ovat maksuttomia.

Roskapoliisit osaavat kertoa, minne kotona syntyvät erilaiset jätteet viedään ja mitä niistä sen jälkeen tehdään – uusiomateriaaleja vai uusioenergiaa.