Siirry sisältöön

Energian toimitushäiriöt

Täysin häiriötöntä sähkönjakelua ei voida taata, mutta Vantaan Energia Sähköverkot etsii jatkuvasti taloudellisia ja tehokkaita ratkaisuja sähköntoimituksen varmistamiseksi. Sähköverkon kehittämistä linjaa vuosille 2012–2030 tehty verkostostrategia, joka pitää sisällään suunnitelmat sähköverkon investoinneista ja uusien verkkotekniikoiden hyödyntämisestä luotettavassa sähköntoimituksessa. Vantaan sähköverkosta on maakaapeloitu lähes 90 %, mikä lisää toimitusvarmuutta myös myrskysäillä. Vastaamme sähköntoimituksesta myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa kaapelointiaste on 100 %.

Lyhyiden, alle kolme minuuttia kestävien keskeytysten syitä ei yleensä tiedetä, sillä näin lyhyet viat korjautuvat itsestään ja automatiikka palauttaa sähkönjakelun nopeasti. Vioissa on vuosittain suurta satunnaista vaihtelua. Kokonaisuudessaan keskeytysaika on pysynyt lyhyenä.

Sähköverkon käyttövarmuutta parannetaan

Vantaan sähkönjakeluverkkoa kehitetään jatkuvasti. Itä-Vantaalla on vuoden 2015 aikana aloitettu Hakkilan sähköaseman uusinta, jolla parannetaan sähkönjakelua alueella. Sähköaseman uusiminen parantaa myös koko Vantaan sähköverkon käyttövarmuutta.

Keskeytyksiä asiakasta kohden (kpl)

ymparisto-05

Sähköasiakkaiden keskimääräinen keskeytysaika (min)

ymparisto-04

Kaukolämpöverkkoa uusittiin

Vantaan Energian tavoitteena on toimittaa kaukolämpöä asiakkailleen mahdollisimman luotettavasti.

Kaukolämpöasiakkaiden keskimääräinen keskeytysaika lämmitykaudella tuntia/asiakas

ymparisto-02

Lämmityskauden kokonaiskeskeytysaika oli 1,4 tuntia asiakasta kohden. Suomessa keskimäärin 0,8 tuntia asiakasta kohden (lähde Energiateollisuus ry).

Vioista ja vaurioista aiheutunut lämmönjakelun keskeytysaika oli 1,1 tuntia asiakasta kohden ja uudisrakentamisesta aiheutunut 0,3 tuntia asiakasta kohden. Vuonna 2015 korjattiin 63 (72) kaukolämpöverkon vauriota. Vuosi 2015 oli melko onnistunut keskeytysajallakin mitattuna, eikä suurhäiriöitä sattunut.

Kaukolämpöverkkoon lisättävän veden määrä oli 53 157 m3 (61 745) eli 1,4 kertaa verkon tilavuus. Lisäveden kulutuksen osalta alitimme asetetun tavoitteen, joka on 1,5 kertaa kaukolämpöverkon tilavuus. Verkoston tilavuus on noin 37 400 m3.