Siirry sisältöön

Merkittävät päätökset 2015

Vantaan Energia

Kaupalliseen käyttöön syyskuussa 2014 vihityn jätevoimalan 300 miljoonan euron pitkäaikainen rahoitusjärjestely päätettiin alkuvuodesta 2015. Leasingrahoituksen osuus oli 170 miljoonaa euroa ja muiden pitkäaikaisten lainasopimusten osuus 130 miljoonaa euroa. Myös lainajärjestelyihin liittyvien korkosuojausten periaatteista päätettiin yhtiön hallituksessa keväällä.  

Strategialinjaustensa mukaisesti pyrimme kasvattamaan osuuttaamme uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen sähkön tuotannossa ja hankinnassa. Vuonna 2015 päätimme osallistua Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana Nikkarinkaarron tuulivoimahankkeeseen ja Tahkoluodon merituulivoiman demonstraatiohankkeeseen sekä EPV Energia Oy:n osakkaana Ilmajoen Santavuoren ja Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimainvestointeihin.

Vuonna 2015 päätettiin myös Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilikattilaan tarvittavien laitemuutosinvestointien toteuttamisesta varautuaksemme savukaasupäästöjä rajoittavan teollisuuden päästödirektiivin (IED) kiristyviin päästörajoihin. Muutostöiden toteutus alkaa kesällä 2016.

Myös päätös laajentaa kaukolämpöverkkoa investoimalla Vantaan Vallinojan ja Tuusulan Sulan väliseen yhdyslinjaan tehtiin vuonna 2015.

Solmimme Sale & Leaseback -järjestelyä koskevan aiesopimuksen yhtiön toimitalolle lohkottavan tontin ja toimitalorakennuksen myynnistä sekä niiden takaisinvuokraamisesta. Järjestelyllä käynnistetään yhtiön 1970-luvulla rakennetun ja teknisesti huonokuntoisen toimitalon peruskorjaus- ja laajennushanke.

Vantaan Energian riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit määrittävä riskienhallintapolitiikka sekä konsernin talousriskipolitiikka ja yritysturvallisuuspolitiikka katselmoitiin yhtiön hallituksessa syksyllä 2015. Myös konsernin tietoturvapolitiikka uudistettiin.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Vuoden 2015 aikana hallitus teki päätöksen päämuuntajien putoamissuojausten hankinnasta. Hankinta koski kaikkia yhtiön käytössä olevia päämuuntajia (23 kpl), ja se tulee parantamaan työturvallisuutta merkittävästi. Ilman suojausta muuntajien päällä työskentely on riskialtista.  Putoamissuojaukset on suunniteltu toteutettavan vuoden 2016 aikana.

Lisäksi käynnistettiin sähköverkon pitkän tähtäimen suunnitelmaan sisältyvä nykyisen Keimolan sähköaseman 110/20 kV uusiminen Länsi-Vantaalla.

Muut hallituksen merkittävimmät päätökset koskivat sähkön siirto- ja jakeluverkon ylläpitoon ja laajentamiseen liittyviä vuosittaisia hankintoja.