Siirry sisältöön

Valmiusharjoitus suurhäiriön varalta

Vantaan Energia ja Vantaan Energia Sähköverkot järjestivät lokakuussa 2015 yhteisen valmiusharjoituksen 40 henkilön voimin. Harjoituksessa testattiin yhteistoimintaa pitkäaikaisen suurhäiriön sattuessa. Saatujen kokemusten pohjalta valmius- ja varautumissuunnitelmia kehitetään entistä paremmiksi.

Lähtöoletuksena laaja sähkökatko

Valmiusharjoituksen lähtökohtana oli kuvitteellinen tilanne, jossa sähköt katoavat koko Etelä-Suomesta yllättäen ja pitkäksi ajaksi. Tämän seurauksena energiantuotanto pysähtyi ja jakelu keskeytyi myös Vantaalla.

Jätevoimala ja Martinlaakson voimalaitokset valmistavat sähköä ja kaukolämpöä. Ne ovat niin sanottuja vastapainevoimaloita, jotka tarvitsevat lämpökuormaa sähkön tuottamiseen. Laajan sähkökatkon seurauksena ei ole lämpökuormaa, koska kaukolämpöverkostoon liitettyjen kiinteistöjen kiertovesipumput pysähtyvät, ja kiinteistöt eivät saa lämpöä.

Sähkön puute pimentää osin myös tietoliikenneverkot, jolloin tietokoneita ja matkapuhelimia ei voida käyttää viestintään.

Lämmöt ja sähköt takaisin

Harjoitustilanteessa lämmön ja sähkön jakelun palauttamista simuloitiin nostamalla energiakuormia vähän kerrallaan. Harjoituksen yhtenä tärkeimpänä asiana oli voimalavalvomoiden ja sähkön käyttökeskuksen välinen yhteistyö sekä niiden välinen viestintä. Yhteydenpito hoidettiin Virve-viranomaisverkon avulla, koska matkapuhelimet eivät toimineet. Tosipaikan tullen tällaisessa tilanteessa suurta yleisöä informoitaisiin ensisijaisesti radion kautta. Patteri- ja autoradiot ainakin toimisivat, kun sähköä ei Suomessa ole. Yhtenä harjoitusteemana oli henkilöstön yhteistoiminta poikkeustilanteissa perustettavissa tilanne- ja johtokeskuksissa. Ulkopuolisina tarkkailijoina olivat Vantaan kaupungin valmiuspäällikön ohella edustajat pelastuslaitokselta ja Helen Sähköverkolta. Laajassa häiriötilanteessa oltaisiin tiiviissä vuorovaikutuksessa monien eri tahojen, muun muassa Vantaan kaupungin, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.

Kehittämisideat käyttöön

Harjoitukseen osallistuneet Vantaan Energian ja Vantaan Energia Sähköverkkojen ammattihenkilöt kokivat valmiusharjoittelun erittäin tärkeäksi. Osallistujilta ja ulkopuolisilta tarkkailijoilta kerättiin pikapalautteet heti harjoituksen jälkeen. Pari viikkoa myöhemmin pidettiin analyysi- ja kehittämiskokous, jossa koottiin yhteen harjoituksesta tehdyt havainnot.

Esiin nousi kolmisenkymmentä kehitysehdotusta, jotka osittain viedään olemassa oleviin valmius- ja varautumissuunnitelmiin. Kehittämistoimet aiotaan toteuttaa vuosien 2016 ja 2017 aikana, ja uusi laajempi yhteisharjoitus pidetään noin kolmen vuoden päästä.