Siirry sisältöön

Kiertotalouteen liittyvät vastuullisuustavoitteet

Kiertotalous on strategiamme kulmakivi. Tavoitteenamme on luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Varteenotettavia keinoja ovat jätevoimalan laajennus sekä biomassan lisääminen Martinlaakson voimalaitoksella tai lämpökeskuksilla.  Tutkimme esimerkiksi siirtymistä biohiilen polttoon Martinlaaksossa. Lisäksi panostamme muun muassa teollisuuden ja kiinteistöjen ylijäämälämmön hyödyntämiseen sekä lämmön varastointiratkaisujen kehittämiseen. 

Vuonna 2019 otamme käyttöön kierrätys- ja biopolttoainetta vähintään 500 GWh. Kierrätyspolttoainetta tästä määrästä tavoitellaan olevan noin 200 GWh.

Muutimme Martinlaakson vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Polttoaineena käytetään pääasiassa kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloa.

Suunnittelemme nyt jätevoimalalle laajennusta, joka hyödyntäisi kierrätyslaitosten erottelemaa kaupan ja teollisuuden jätettä, kuten kierrätyskelvotonta pahvia ja muovia.

Mahdollistamme asiakkaiden hukkalämpöjen hyödyntämisen kaukolämpöverkossamme. Tavoitteemme vuodelle 2019 on 5 GWh.

Paikallisten yritysten ja teollisuuden prosessit tuottavat sivutuotteena hukkalämpöä. Vantaan Energia aikoo hyödyntää esimerkiksi vantaalaisten leipomoiden ja datakeskusten tuottamaa ylijäämälämpöä avoimessa kaukolämpöverkossaan kiertävän veden lämmittämiseen.

Hyödynnämme myös omissa prosesseissamme syntyvää hukkalämpöä molempien voimalaitostemme savukaasulauhduttimien avulla. Martinlaakson uuteen biokattilaan liitettiin lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savukaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä noin 30 MW:n teholla. 

Tavoitteena on materiaalivirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Vantaan Energia kartoittaa kuluvana vuonna tuhkien hyötykäytön mahdollisuuksia. Vantaan Energia tavoittelee myös kaukolämmön lisäveden kulutuksen ja prosessiveden vähentämistä.  Lisävedelle tavoite on maksimissaan 1,5 kertaa kaukolämpöverkon tilavuus.

Marraskuussa 2018 jätevoimalalla käynnistyy tuhkanpuhdistuksen tutkimusprojekti. Tarkoitus on tutkia Ecoprocess Services Oy:n (EPSE) kehittämän kemiallisen käsittelyn soveltuvuutta savukaasujen puhdistuksessa syntyvän APC-tuhkan ja savukaasulauhteen käsittelyyn.

EPSE-menetelmässä Vantaan jätevoimalan savukaasupesurin vettä käytetään hienojakoisen tuhkan pesemiseen. Prosessin lopputuloksena pitäisi olla puhdasta vettä, puhdasta tuhkaa ja metallisakkaa.

Vantaan Energia on myös mukana toisessa tuhkan puhdistuksen tutkimushankkeessa Itä-Suomen yliopiston, Energiateollisuus ry:n, Riikinvoiman, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja Fortum Waste Solutionsin kanssa. Tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla jätteenpolttolaitoksella syntyvästä tuhkasta voidaan ottaa talteen arvokkaat metallit.