Siirry sisältöön

Veden käyttö

Sähkön ja lämmön tuotantoon sekä lämmön jakeluun kaukolämpöverkossa tarvitaan paljon vettä. Vedenkäytöllä ei ole kuitenkaan merkittäviä vaikutuksia vesilähteisiin. Energiantuotannon ja lämmönjakelun vedenkulutus voimalaitoksilla vuonna 2018 oli yhteensä 219 000 m3 (edellisvuonna 220 000 m3 ). Kaukolämmön lisäveden kulutus oli 61 940 m3 , mikä oli 1 240 m3 enemmän kuin vuonna 2017 (60 700 m3 ).

Tavoitteenamme on, että kaukolämpöverkkoon lisätyn veden määrä ei ylittäisi 1,5 kertaa verkon tilavuutta vuosittain. Vuonna 2018 pääsimme hyvin lähelle tavoitetta, lisäveden määrä oli 1,51 kertaa verkon tilavuus.

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin (m3)

Lähde 2018 2017 2016
Pintavedet 0 0 0
Pohjavesi 10 20 10
Sadevesi 0 0 0
Vesijohtoverkosta otettu vesi 254 605 270 913 299 580

Martinlaakson voimalaitoksen tuotantoon käytettiin prosessivettä 79 000 m3 (79 000 v. 2017). Rikinpoistossa hyödynnetään muista kulutuskohteista kerättyjä kierrätettäviä vesiä. Voimalaitosprosessissa syntyviä keruuvesiä voidaan käyttää lisävetenä kaukolämmön jakelussa.

Jätevoimalan tuotantoprosessissa kului kaupunkivettä 103 500  m3 vuonna 2018 (118 000 v. 2017). Käsitellyllä savukaasulauhteella korvattiin kaupunkivettä 111 600 m3:n edestä, mikä on 80 prosenttia muodostuvasta savukaasulauhteesta.

Tutkimme parhaillaan jätevoimalalla, miten savukaasulauhdetta voitaisiin käyttää tuhkien puhdistuksessa. Tämä vähentäisi myös savukaasulauhteen viemäröintiä.