Siirry sisältöön

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton myötä merkittävästi. Martinlaakson biovoimalan avulla päästöt vähenevät entisestään.

Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrattuna.

Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästökaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetelmiin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perustuva tarkkailumenetelmä ainoana Suomessa. Muiden yksiköiden hiilidioksidipäästöjä seurataan laskennallisesti polttoaineen kulutukseen, polttoaineiden lämpöarvioihin ja päästökertoimiin perustuen.

Omien autojen ja aggregaattien hiilidioksidipäästöt 

Energiankäytön tehostamista energiatehokkuussopimuksilla

Energiatehokkuussopimus on yrityksille vapaaehtoinen vaihtoehto energiankäytön pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi. Energiatehokkuussopimustoiminta käynnistyi Suomessa 1997, ja Vantaan Energia ja Vantaan Energian Sähköverkot ovat mukana myös kolmannella sopimuskaudella 2017–2025.

Lue lisää energiatehokkuudesta 

Hiilidioksidipäästöt

Vantaan tuotanto yhteensä 2018 2017 2016
 t 650 843 651 848 662 538
 g/ kWh 255 265 262
 Osuustuotanto      
 t 41 571 38 195 42 642
 g/ kWh 49 54 55

Biopolttoaineen käytöstä Martinlaakson voimalaitoksella aiheutui vuonna 2018 bioperäisiä eli biogeenisiä hiilidioksidipäästöjä 11 164 tonnia. Myös biomassan poltossa syntyy myös hiilidioksidipäästöjä, mutta ne ovat hiilineutraaleja.