Siirry sisältöön

Mukana alan järjestöissä

Vantaan Energian edustajat ovat mukana monissa alan järjestöissä, yhteisöissä ja yhteistyöelimissä.

Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen on hallituksen puheenjohtajana norjalaista vesivoimaa omistavassa Svartisen Holding A/S:ssä. Hallituksen jäsenenä hän toimii tuulivoimayhtiö Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, aurinkosähköyhtiö Solar Power Holding Oy:ssä, kotimaisessa vesivoimayhtiö Kolsin Voima Oy:ssä sekä Fennovoima Oy:n suomalaisomistusta edustavassa Voimaosakeyhtiö SF:ssä.

Toimitusjohtaja Jukka Toivonen kuuluu myös Helsingin seudun kauppakamarin Vantaan aluejohtokuntaan. Energiajohtaja Markku Vartia on hallituksen jäsenenä energian tuotantoyhtiö EPV Energia Oy:ssä sekä biopolttoaineiden hankintayhtiö Woodtracker Oy:ssä. Vartia toimii myös WEC Finland ry:n (World Energy Council) jäsenvaliokunnan jäsenenä. Myyntijohtaja Ilkka Reko on koulutus-, tieto- ja asiakasviestintäpalveluja energia-alan yhtiöille tuottavan Adato Energia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsen kaukolämpötoimijoiden valtakunnallisessa Palveleva kaukolämpö FinDHC ry:ssä.

Tuotantojohtaja Kalle Patomeri on Huoltovarmuuskeskuksen alaisuudessa toimivan Voimatalouspoolin Kotimaiset polttoaineet -jaoston jäsen. Patomeri on myös hallituksen jäsenenä Suomen Voimalaitosyhdistys ry:ssä ja hallituksen varajäsenenä Woodtracker Oy:ssä. Salkunhallintapäällikkö Tommi Ojala toimii hallituksen jäsenenä Hiilitieto ry:ssä. Suomen Lähienergialiitto ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii myynti- ja asiakkuuspäällikkö Tarja Hellstén.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Risto Lappi on Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n verkkotoimikunnan puheenjohtaja. Verkkopäällikkö Erkki Mikkola toimii Adato Energia Oy:n Etelä-Suomen koulutusneuvottelukunnan puheenjohtajana sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukunnan jäsenenä.

Vantaan Energia tekee aktiivista yhteistyötä etujärjestönsä Energiateollisuus ry:n kanssa ja on myös vahvasti edustettuna sen eri elimissä:

  • energiajohtaja Markku Vartia, tuotantovaliokunnan jäsen
  • viestintä- ja henkilöstöjohtaja Mervi Suorsa, työelämävaliokunnan jäsen
  • verkkopäällikkö Heikki Ojansuu, lämmönjakelutoimikunnan jäsen
  • ympäristöpäällikkö Hannu Laine, Ilmasto ja kestävä kehitys –toimikunnan jäsen
  • koneinsinööri Tami Mäkelä (konsernin työsuojelupäällikkö), työturvallisuustoimikunnan jäsen
  • kehityspäällikkö Juho Paloposki (Vantaan Energia Sähköverkot Oy), regulaatiotoimikunnan jäsen
  • senior risk analyst Kimmo Hällfors, Finanssimarkkinasääntely sähkömarkkinoilla -työryhmän jäsen
  • trader Kai Mäkelä, Sähkön alkuperätakuu -työryhmän jäsen.

Vantaan Energia on myös yritysjäsenenä monissa toimialaan liittyvissä järjestöissä. Tällaisia ovat esimerkiksi Ilmansuojeluyhdistys ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Laatuyhdistys ry sekä vastuullista liiketoimintaa edistävä Finnish Business & Society ry.

Cleantech- ja biotalousalan tuotekehityksessä Vantaan Energia on mukana Click Innovation Oy:n osakkaana.