Siirry sisältöön

Hyvä hallintotapa

Vantaan Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy noudattavat hallinnossaan voimassa olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon periaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. Eturistiriitatilanteessa hallituksen jäsenen on jäävättävä itsensä kyseisen asian käsittelystä. Vastuu jäävätä on henkilökohtainen. Vantaan Energian yhteiskuntavastuupolitiikassa linjataan keskeiset taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun näkökulmat.

Yhteistoiminta

Vantaan Energian ja henkilöstön yhteistoiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja yhtiön yhteistoimintaohjeistukseen. Luottamusmiesjärjestelmä on yritys- ja henkilöstöryhmäkohtainen, ja henkilöstöryhmät valitsevat keskuudestaan edustajat. Pääluottamusmiesten kanssa käytäviä yhteistoimintaneuvotteluja pidetään noin kahden kuukauden välein. Vantaan Energia Oy:n johtoryhmässä on henkilöstön edustaja, jonka pääluottamusmiehet valitsevat vuodeksi kerrallaan.

Sisäisen tarkastuksen tehtävät

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on todentaa ja varmistaa, että sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä johtamis- ja hallintotapa on tehokasta. Sisäinen tarkastus raportoi tulokset ja johtopäätökset emoyhtiön ja tytäryhtiön hallituksille ja toimitusjohtajille. Sisäinen tarkastus tukee yhtiöiden johtoa ja organisaatioita sisäisen valvontajärjestelmän kehittämisessä ja ylläpidossa. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman mukaiset palvelut hankitaan ulkoisina palveluina.

Sisäisen tarkastuksen painopisteet

Vuoden 2018 tarkastusohjelmassa suoritettiin investointiprosessin tarkastus, käytiin läpi ulkoistetun asiakaspalvelun hallintaa ja tarkastettiin työturvallisuuden hallintamenettelyt.

Tilintarkastus

Tilintarkastuksella osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu. Vuodelle 2018 Vantaan Energia Oy:n ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset valitsivat yhtiöidensä tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n. Tilintarkastuksen palkkiot vuonna 2018 olivat 14.926,55 euroa.

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Oy:ssä

Hyvä hallintotapa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä