Siirry sisältöön

Veden käyttö

Sähkön ja lämmön tuotantoon sekä lämmön jakeluun kaukolämpöverkossa tarvitaan paljon vettä. Vedenkäytöllä ei ole kuitenkaan merkittäviä vaikutuksia vesilähteisiin. Energiantuotannon ja lämmönjakelun vedenkulutus voimalaitoksilla vuonna 2016 oli yhteensä 250 000 m3 (edellisvuonna 257 000 m3 ). Pohjavettä käytettiin neljällä sähköasemalla kymmenisen kuutiota. Kaukolämmön lisäveden kulutus oli 82 000 m3 , mikä oli 29 000 m3 enemmän kuin vuonna 2015 (53 000 m3 ).

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin (m3)

  

Martinlaakson voimalaitoksen tuotantoon käytettiin prosessivettä 63 000 m3 (66 000 v. 2015). Rikinpoistossa hyödynnetään muista kulutuskohteista kerättyjä kierrätettäviä vesiä. Voimalaitosprosessissa syntyviä keruuvesiä voidaan käyttää lisävetenä kaukolämmön jakelussa.

Jätevoimalan tuotantoprosessissa kului kaupunkivettä 146 000  m3 vuonna 2016 (161 000 v. 2015). Käsitellyllä savukaasulauhteella korvattiin kaupunkivettä 69 000 m3:n edestä, mikä on lähes puolet muodostuvasta savukaasulauhteesta.

Omien autojen ja aggregaattien päästöt ilmaan

Seuraavassa taulukossa on esitetty omien autojen ja aggregaattien hiilidioksidipäästöt kolmen viime vuoden ajalta:

Omien autojen hiilidioksidipäästöt