Siirry sisältöön

”Vapaaehtoista energiatehokkuutta”

Asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen, prosessi-insinööri Sallamaari Rapo ja Tuote- ja kehityspäällikkö Tuomas Åhlman.

Energian tehokas käyttäminen on peruslähtökohta energian tuotannossa kuin jakelussakin. Energiansäästöä kirittävät toimialakohtaiset energiatehokkuussopimukset, joihin Vantaalla on sitouduttu vapaaehtoisesti jo kahden vuosikymmenen ajan. Asiakkaiden järkevää energiankäyttöä voidaan tukea tiedon ja älyteknologian avulla.

Vantaan Energia on osallistunut energiatehokkuussopimustoimintaan sen alusta saakka, vuodesta 1998. Sähkön siirrosta huolehtiva tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot on ollut mukana omalla sopimuksellaan vuodesta 2008 alkaen.

”Ympäristövastuun näkökulmasta ilmastopäästöt ovat suurin tekijä, jonka takia meidän kannattaa olla mukana tavoittelemassa energiansäästöä”, kertoo prosessi-insinööri Sallamaari Rapo Vantaan Energiasta.

Aina energian säästämiseen ei tarvita uutta teknologiaa.

”Suuria säästöjä voidaan saavuttaa jo  optimoimalla  energian tuotantolaitosten ajotapoja.”

Vuonna 2016 tällainen optimointihanke käynnistettiin Martinlaakson voimalaitoksella uudistamalla automaatiojärjestelmää. Tavoitteena on parantaa tuotannon hyötysuhdetta eli hyödyntää energian tuotannon raaka-aine mahdollisimman hyvin ja minimoida energiahäviöt tuotantoprosessissa sekä  vähentää omaa sähkön kulutusta.

Pienistä puroista

Sähkön siirrossa suurin energiatehokkuus saavutetaan pitämällä siirtohäviöt mahdollisimman pieninä. Tässä työssä on onnistuttu Vantaalla hyvin: häviöt ovat jääneet jo monta vuotta runsaaseen kahteen prosenttiin, mikä on alle valtakunnallisen keskiarvon.

”Tiikerinloikkia ei tässä lajissa tehdä, vaan säästöt syntyvät pienistä puroista. Se on juuri optimointia ja nipistämistä sieltä täältä”, asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen Vantaan Energia Sähköverkoista kuvaa.

Joillakin asiakkailla on vielä käytössä sähkömittareita, joita ei pystytä katkaisemaan heti sopimuksen päättyessä, jolloin syntyy häviöitä.

”Vaihdamme mittareita uusiin, jolloin sähkön toimitus katkeaa samaan aikaan kuin sopimuskin.”

Verkkoa parannettaessa investoidaan pitkäjänteisesti vähähäviöisiin muuntajiin ja muihin laitteisiin. Kokonaistaloudellisuus toteutuu Hartikaisen mukaan vasta ajan kanssa.

”Tekniikka on maastossa 40 – 50 vuotta, joten nopeita liikkeitä ei voi tehdä. Ostamme aina teknistaloudellisesti järkevimpiä laitteita ja materiaaleja, jotka voivat olla huomattavasti kalliimpia.”

Uusi sopimuskausi

Uusi, järjestyksessä kolmas energiatehokkuussopimus-kausi kattaa vuodet 2017 – 2025. Vantaan Energian säästötavoite tuotannossa on sopimuskaudella 375 gigawattituntia, joka vastaa noin 2100 pientalon energiankulutusta sopimuskauden aikana. Sähköverkkojen puolella omaa energiakulutusta yritetään leikata 2,7 gigawattituntia.

Sallamaari Rapo pitää tavoitetta tuotannon osalta realistisena.

” Pyrimme parantamaan energiatehokkuuttamme koko ajan, ja uusiakin säästökohteita on varmasti löydettävissä. Martinlaakson voimalaitoksella on tehty energia-analyyseja eli etsitty säästökohteita ammattilaistiimin voimin. Seuraavaksi suurennuslasin alle otetaan jätevoimala.

Janne Hartikainen haluaa nostaa esiin arkiseen aherrukseen liittyvät säästömahdollisuudet.

”Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti taloudelliseen ajamiseen, ja turhia ajokilometrejä karsitaan oikeilla reittivalinnoilla. Lisäksi uusi, energiatehokas toimitalomme vähentää merkittävästi omaa kulutustamme.”

Vapaaehtoisuus on valttia

Sopimusjärjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen, jonka voimaan Vantaallakin uskotaan.

”Meille vapaaehtoinen järjestelmä on hyvä, ja sillä on saavutettu tuloksia. Ei kannata tehdä raskaita ja byrokraattisia järjestelmiä, jos ei ole pakko. Lopputuloshan tässä on tärkein, että energiaa säästyy”, Hartikainen toteaa.

Energiatehokkuutta edellytetään myös yhteistyökumppaneilta.

Rapo ottaa mukaan solidaarisuusnäkökulman.

”Vapaaehtoiset sopimukset toimivat keinona vain siinä tapauksessa, että sitoutuminen on tarpeeksi kattavaa. Haluamme olla mukana muiden toimialan edustajien joukossa, jotta pakkokeinoja ei tarvitsisi ottaa käyttöön.”

Energiatehokkuussopimuksilla pystytään täyttämään myös EU:n energiansäästövaatimukset. Tuotekehityspäällikkö Tuomas Åhlman Vantaan Energian sähkönmyynnistä arvioi, että vapaaehtoisuuden tietä päästään pitemmälle kuin pakolla.

”Jos mennään pakottavuuden kautta, toimijat usein tekevät vain sen, mikä on välttämätöntä. Vapaaehtoisuus antaa laajemmat mahdollisuudet: tehdään mikä kuuluu, mutta todennäköisesti paljon muutakin.”

Helpompaa energiansäästöä

Vantaan Energia on sitoutunut säästämään energiaa paitsi omassa toiminnassaan myös yhdessä asiakkaiden kanssa. Åhlmanin mukaan yhteistyö toteutuu viestinnän ja opastamisen kautta.

”Annamme vinkkejä, miten turhaa energian käyttöä pystyy vähentämään. Avuksi kulutuksen seurantaan tarjoamme tiedollisia ja teknisiä työkaluja: raportointipalvelua sekä kulutusmittareiden ja lämpökameroiden lainaamista.”

Led-valot ja lämpöpumput ovat jo tehostaneet kotitalouksien energiankäyttöä, mutta kuluttajapuolella on yhä huikeasti säästöpotentiaalia. Tavat ja tottumukset muuttuvat hitaammin kuin tekniikka.

Janne Hartikainen näkee, että peruselämiseen – lämmitykseen ja valaistukseen – käytettävä energiamäärä pienenee jatkuvasti.

”Vantaa on erittäin vetovoimainen kaupunki, jonne tuli viime vuonnakin reilusti yli 3500 uutta sähkönkäyttöpaikkaa. Sähkön kulutus ei ole noussut läheskään samassa tahdissa.”

Tämä todistaa, että rakennukset ovat aiempaa energiatehokkaampia. Toisaalta viihde-elektroniikka lisää sähkönkulutusta, samoin kuin palveluiden digitalisoituminen ja sähköistyminen ylipäänsä. Energian kokonaiskulutus voi kuitenkin laskea esim. vähenevän liikkumistarpeen myötä.

”Ihmiset käyttävät sähköisiä laitteita koko ajan enemmän ja haluavatkin käyttää sähköä. Me haluamme, että sitä käytetään järkevästi.”

Tieto sähkönkulutuksesta muuttuu yhä täsmällisemmäksi ja reaaliaikaisemmaksi. Tulevaisuudessa tieto pyritään valjastamaan myös asiakaspalvelun parantamiseen. Tuomas Åhlman uskoo älykkään teknologian helpottavan asiakkaiden energiansäästöä. Valot syttyvät ja sammuvat liiketunnistimilla, lämpötila säätyy automaattisesti pienemmälle, kun kotona ei olla.

”Tulevaisuudessa älykkään teknologian hyödyt lisääntyvät, ja tulee uusia innovaatioita. Energian säästämisen ei tarvitse olla niin tietoista, vaan tekniikka hoitaa sen ihmisen puolesta.”